Wsparcie ze środków PROW na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią


ARiMR przypomina, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje  które mają chronić  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Ze wsparcia mogą skorzystać: rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej (mogą otrzymać do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF), wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia) oraz spółki wodne lub związki spółek wodnych w których wiekszośc stanowią rolnicy posiadający gryntu rolne na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź (wsparcie do 500 tys. zł w całym okresie PROW 2014-2020 również do wysokości  80% kosztów kwalifikowalnych).

Dokumenty niezbędna do ubiegania sie o wspracie znajdują sie na stronie ARiMR 

Źródło:ARiMR

Licznik odwiedzin: 947689