Wybrane aspekty produkcji rolnej na terenach podgórskich i górskich - konferencja i posiedzenie WZ MIR


W piątek, 26 maja br., w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się konferencja pn. "Wybrane aspekty produkcji rolnej na terenach podgórskich i górskich”, zorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą, z dofinansowaniem TUW „TUW”. Wydarzenie połączone było z pierwszym w tym roku i zarazem ostatnim posiedzeniem Walnego Zgromadzenia MIR VI kadencji. Było też okazją do wręczenia zasłużonym rolnikom i działaczom odznaczeń: państwowych, ministerialnych oraz samorządowych. Konferencję otworzył i prowadził Prezes MIR Ryszard Czaicki.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, oraz osoby reprezentujące małopolskie instytucje okołorolnicze współpracujące z Izbą, takie jak: ARiMR, OR KRUS, WIW, WIORiN, OT KOWR, OSCh-R, IJHARS, WIOŚ, MODR, CDR, NSZZ SRI, oraz prelegenci, którzy wygłosili konferencyjne referaty:

  • prof. dr hab. Wiesław Musiał, UR w Krakowie - przedstawił problemy rolnictwa górskiego wobec wyzwań Zielonego Ładu; 
  • dr hab. Krzysztof Duda, Dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach - zaprezentował historię i tradycje pielęgnowane do dziś przez górali karpackich na Huculszczyźnie;
  • Anna Glixeli, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, UMWM - omówiła zasady realizacji programu pn. "Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu".

Referatowa część spotkania zakończona została dyskusją, dotyczącą w głównej mierze zasad finansowania, realizowanego przez UMWM, programu wypasu kulturowego owiec.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste wręczenie zasłużonym rolnikom i działaczom odznaczeń: państwowych, ministerialnych oraz samorządowych. Medale w imieniu Prezydenta RP wręczał I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz. Odznaczenia resortowe, w zastępstwie wręczał Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki.

≈≈≈≈≈≈

Lista osób odznaczonych - Karniowice, 26 maja 2023 r.

I. Odznaczenia państwowe

Brązowy Krzyż Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

1. Domanus Grażyna 
2. Moryc Urszula Magdalena

II. Zasłużony dla rolnictwa (odznaczenia resortowe przyznawane przez MRiRW)

1. Bednarczyk Maria
2. Brożek Alojzy
3. Gacek Kazimierz
4. Garus Adam
5. Jezierski Dawid
6. Klęczar Krzysztof
7. Lenard Krzysztof
8. Listwan Ewa
9. Malik Krzysztof
10. Rutka Eugeniusz
11. Sarka Paweł
12. Świerkosz Grażyna
13. Thier Marek
14. Trzcionka Piotr
15. Wierciak Władysław
16. Wójcik Michał
17. Wrona Andrzej
18. Żywica Zofia

III. Zasłużony dla Samorządu Rolniczego (przyznawane przez KRIR)

Odznaka srebrna:

1. Boligłowa Marek
2. Kantor Franciszek
3. Królikowski Eugeniusz
4. Machaj Józef
5. Magiera Józef
6. Musiał Wiesław
7. Pawlikowska Janina
8. Śmierciak Stanisław
9. Totoś Janina
10. Zachwieja Karol

 Odznaka brązowa:

1. Bednarczyk Jerzy
2. Bogacz Tadeusz
3. Boroń Krzysztof
4. Ciochoń Jolanta
5. Dudzik Stanisław 
6. Dymon Tomasz
7. Gabryś Barbara
8. Gorajczyk Zbigniew
9. Hutek Stefan
10. Jurek Józef
11. Kotowicz Marcin
12. Kwiatkowski Tadeusz
13. Majchrowski Edward
14. Migdał Jan
15. Niewiara Jan
16. Nowak Stanisław
17. Olejarz Jan
18. Placek Grzegorz
19. Płażek Grzegorz
20. Pniak Katarzyna
21. Pobędza Czesław
22. Stasik Mateusz
23. Szczawiński Dominik
24. Tyrański Piotr 
25. Wałaszek Janusz
26. Warias Marzena
27. Włudyka Dariusz
28. Zubek Anna
29. Żywczak Jan

≈≈≈≈≈≈

Podczas posiedzenia WZ MIR delegaci dyskutowali o problemach z jakimi zmagają się rolnicy oraz zgłaszali wnioski, których realizacja miałaby ułatwić ich funkcjonowanie. Omawiano również zagadnienia związane z organizacją wyborów delegatów do rad powiatowych MIR, które odbędą się we wrześniu 2023 r. Członkowie WZ MIR podjęli i przegłosowali również ostatnie w tej kadencji uchwały:

►Uchwała nr 49/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2022 r.

►Sprawozdanie z działalności statutowej MIR w 2022 r. 

►Realizacja wniosków Rad Powiatowych, Walnego Zgromadzenia i Zarządu MIR VI kadencji w 2022 r.

►Uchwała nr 50/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. wykonania budżetu MIR za 2022 r.

►Załącznik do uchwały nr 50/WZ/2023 - wykonanie budżetu za 2022 r.

►Uchwała nr 51/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

►Uchwała nr 52/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2022 r.

►Uchwała nr 53/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej na kadencję 2023-2027

►Załącznik do uchwały nr 53/WZ/2023 - skład WKW

►Uchwała nr 54/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. ustalenia przynależności delegata z miasta Krakowa do składu Rady Powiatowej MIR w Krakowie

►Uchwała nr 55/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. nowelizacji budżetu na 2023 r.

►Załącznik do uchwały nr 55/WZ/2023 - nowelizacja budżetu na 2023 r.

Spotkanie zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Delegaci WZ MIR VI kadencji (2019-2023), Karniowice, 26.05.2023 r.

Opracowanie i fot. J. Kałmuk, biuro MIR w Krakowie.


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151619