Wyczerpanie krajowego limitu de minimis w rolnictwie a wypłata pomocy suszowej


Bliskie jest wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie (na rok 2020 wynosił on 295 932 125 euro)  jaki Polska może wykorzystać do wypłacania świadczeń objętych tą pomocą tj, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do wapna, ulgi w podatku rolnym, zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku kupna ziemi rolnej czy pomocy suszowej. Na dzień 8 lipca br. limit pomocy był wykorzystany w ponad 98%. To właśnie w ramach pomocy de minimis wypłacana jest pomoc suszowa dla tych rolników którzy ponieśli straty w całej produkcji w gospodarstwie na poziomie 30%. Resort rolnictwa podjął działania mające na celu zwiększenie na ten rok limitu w rolnictwie o kwotę 100mln euro, jednak Komisja Europejska nie wydała na to zgody. Resort rolnictwa jednocześnie zaznaczył, że wszyscy rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku ubiegłorocznej suszy powinni już mieć wypłaconą pomoc suszową. Dodatkowo Minister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że środki na pomoc suszową są zabezpieczone a wszyscy uprawnieni taką pomoc otrzymają w dotychczasowej wysokości. Wynika zatem, że pomimo wyczerpania limitu de minimis nie powinno mieć to wpływu na realizację wsparcia.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy, nr 29

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1263847