Wyjaśnienia ARiMR ws. możliwości zmiany typu użytkowego bydła w systemie IRZ


W odpowiedzi na pismo KRIR (►z dn. 17.05.2021 r.), w sprawie możliwości zmiany typu użytkowego bydła w systemie IRZ, w ►piśmie z dn. 01.06.2021 r. otrzymaliśmy wyjaśnienia ARiMR.

"(...) Korekta dotycząca zmiany typu użytkowego dokonana przez innego posiadacza zwierzęcia niż ten, w którego siedzibie stada zwierzę zostało zarejestrowane, może zostać obsłużona przez pracownika biura powiatowego ARiMR jedynie na podstawie wypełnionego formularza papierowego. Formularz można pobrać z lokalizacji: https://www.arimr.gov.pl => IRZ => Formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich => Korekta zgłoszenia bydła do rejestru. Ponadto druki dostępne są w każdym biurze powiatowym ARiMR.

ARiMR potwierdza jednocześnie, że w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt brak funkcjonalności umożliwiającej operatorowi Systemu IRZ wysłanie, kolejnemu posiadaczowi bydła korzystającemu z Portalu IRZplus, korekty zgłoszenia bydła do rejestru w celu dokonania zmiany danych. Obecnie istnieje możliwość wysłania korekty do Portalu IRZPlus jedynie posiadaczowi zwierzęcia, który dokonał zgłoszenia. Zaproponowana zmiana w tym zakresie zostanie wdrożona w ramach najbliższej modyfikacji systemu informatycznego lub w nowym systemie od roku 2023.

W związku z powyższym, w celu dokonania zmiany typu użytkowego posiadanego zwierzęcia konieczne jest złożenie przez kolejnego posiadacza bydła korekty typu użytkowego w formie papierowej za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub poprzez jej umieszczenie we wrzutni dokumentów.

Odnosząc się do zakresu danych zamieszczanych na paszporcie bydła uprzejmie informuję, że wzór paszportu bydła określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (DzU Nr 112, poz. 772). W związku z tym ARiMR nie może zmieniać zakresu danych na wydawanych posiadaczom zwierząt paszportach bydła. Ponadto w kontekście projektowanych zmian przepis6w ustawy 0 systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (projekt MRiRW z dnia 19.02.2021 r.) zauważyć należy, że paszport bydła nie będzie już dokumentem obowiązkowym w obrocie krajowym po wejściu tych przepisów w życie”.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1503976