Wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec - zapraszamy do zgłaszania kandydatur


Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na 5-dniowy wyjazd studyjny do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) i Niemiec (Górna Bawaria).
Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Uczestnicy wyjazdu spotkają się z samorządowcami, przedstawicielami urzędów i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aby poznać sprawdzone sposoby działania oraz doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów we wdrażaniu przedsięwzięć zapobiegających konfliktom międzysąsiedzkim, prowadzącym do przyjaznej koegzystencji różnych grup zawodowych mieszkających na obszarach wiejskich.

Liczba uczestników: 40 osób
Czas trwania wyjazdu: 5 dni
Termin: 30 sierpnia - 3 września 2021 r.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy:

 • przedstawicieli wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych z Małopolski: wójtów, burmistrzów, pracowników referatów ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa, a także, w członków rad gminnych i sołtysów reprezentujących lokalne społeczności – te osoby stanowić będą najliczniejszą grupę wśród uczestników wyjazdu – 20 osób (nabór prowadzi SGiPM);
 • przedstawicieli małopolskich LGD5 osób (nabór prowadzi SKPK);
 • rolników – 5 osób (nabór prowadzi MIR);
 • doradców rolnych, w tym głownie zrzeszonych w Małopolskim Stowarzyszeniu Doradztwa Rolniczego – 5 osób (nabór prowadzi MSDR);
 • przedstawicieli rady naukowej i/lub członkowie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5 osób (nabór prowadzi IROW).

Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie przekraczania granic, wynikające z sytuacji epidemicznej, w wyjeździe mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby posiadające unijny certyfikat COVID-19.

Więcej szczegółów na temat zasad sanitarnych obowiązujących uczestników wyjazdu w załączniku ►"Zasady udziału w wyjeździe studyjnym do Austrii i Niemiec".

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego:

I dzień, poniedziałek 30 sierpnia 2021 r.: Kraków – Wiedeń:

 • wyjazd z Krakowa w godzinach porannych;
 • obiad na trasie;
 • przejazd na spotkanie z przedstawicielami Austriackiej Sieci Obszarów Wiejskich (Schauflergasse 6, 1015 Wiedeń) – omówienie zasad funkcjonowania strategii oraz najważniejszych projektów realizowanych przez Sieć, współpraca z lokalnymi samorządami, przybliżenie idei „miejskiego ogrodnictwa” oraz „szkoły w gospodarstwie”;
 • przejazd do miejsca noclegu, zakwaterowanie, kolacja.

 

II dzień, wtorek 31 sierpnia 2021 r.: Wiedeń – Monachium:

 • śniadanie w hotelu;
 • przejazd na spotkanie z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa ds. Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, z udziałem przedstawicieli Izby Rolniczej w Austrii (Stubenring 1, Wiedeń) – omówienie zasad podziału kompetencji i obowiązków w zakresie polityki regionalnej w Austrii, działań na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wsparcia gospodarki regionalnej z uwzględnieniem kwestii społecznych;
 • obiad (w pobliżu miejsca spotkania lub na trasie przejazdu w kierunku Monachium);
 • przejazd w kierunku Monachium, zakwaterowanie w hotelu, kolacja.

 

III dzień, środa 1 września 2021 r.: Monachium:

 • śniadanie w hotelu;
 • przejazd na spotkanie w Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich – poznanie misji Akademii i jej działań w zakresie prowadzonych badań na temat obszarów wiejskich w celu poprawy warunków życia i pracy na tych obszarach;
 • obiad;
 • przejazd na spotkanie do jednej z wiejskich/wiejsko-miejskich gmin zlokalizowanej w pobliżu Monachium, spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych w celu poznania ich doświadczeń we wdrażaniu przedsięwzięć, których zamierzeniem jest harmonijny rozwój społeczności oraz poprawa jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich;
 • przejazd do miejsca noclegu, kolacja.

 

IV dzień, czwartek 2 września 2021 r.: Monachium:

 • śniadanie w hotelu;
 • przejazd na spotkanie w Bawarskim Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami jednostek (biur, urzędów, stowarzyszeń) działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Bawarii, którzy przekażą doświadczenia m.in. z zakresu wdrażania programów scalania gruntów i odnowy wsi, rozwoju lokalnych społeczności, gospodarki przestrzennej, ochrony zasobów i krajobrazu oraz współpracy międzygminnej;
 • obiad;
 • przejazd na spotkanie do jednej z wiejskich/wiejsko-miejskich gmin zlokalizowanej w pobliżu Monachium, spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych w celu poznania ich doświadczeń we wdrażaniu przedsięwzięć, których zamierzeniem jest harmonijny rozwój społeczności oraz poprawa jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich (możliwości i kompetencje prawno-administracyjne lokalnych władz, znaczenie i zasady planowania zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, przykłady rozwiązań integrujących lokalne społeczności, etapy ich wdrażania, zagrożenia i skuteczne sposoby przeciwdziałania ewentualnym niepowodzeniom);
 • przejazd do miejsca noclegu, kolacja.

 

V dzień, piątek 3 września 2021 r.: Monachium – Kraków:

 • śniadanie w hotelu;
 • wyjazd w drogę powrotną do Krakowa;
 • obiad w drodze powrotnej;
 • powrót do Krakowa.

Możliwa jest zmiana kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony:

− przejazd autokarem z klimatyzacją i WC, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych;
− zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (4 noclegi w hotelu o standardzie min. 2-gwiazdkowym, 4 śniadania, 5 obiadów, 4 kolacje);
− ubezpieczenie KL i NNW;
− opiekę pilota;
− tłumacza.

Dodatkowe kryteria wyboru uczestników wyjazdu:

1. zawodowe i/lub społeczne zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
2. znajomość problematyki, do której rozwiązania ma przyczynić się realizacja przedmiotowej operacji;
3. pełnione funkcje i zakres działań wynikających z obowiązków zawodowych i/lub działalności społecznej, mający wpływ na kształtowanie lokalnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4. doświadczenie w działalności na rzecz obszarów i społeczności wiejskich;
5. podpisanie i dostarczenie oświadczeń:

a) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (►pdf, ►docx);
b) o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (COVID–19) (►pdf, ►docx).

W przypadku porównywalnych kompetencji (spełnienia wymaganych kryteriów) zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 23 lipca 2021 r.

Prosimy o zgłoszenia telefonicznie oraz drogą mailową podając poniższe dane lub przesyłając uzupełniony kwestionariusz osobowy (►pdf, ►docx):

 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • krótką charakterystykę osoby ze wskazaniem na: a) znajomość problematyki dot. programu wyjazdu, b) prowadzoną działalność, c) pełnione funkcje, oraz krótkie uzasadnienie swojego udziału w wyjeździe.

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych, w tym wynikających z zaostrzenia przepisów sanitarno-epidemiologicznych lub z braku chętnych do udziału w wyjeździe.

Osoba do kontaktu:
Jolanta Kałmuk
Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl

---------------------------------

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl

 


►Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca, wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec, 13-05-2021
 

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1503962