Wykład na temat sądu arbitrażowego w sprawach szkód łowieckich


Pod koniec maja br. opublikowaliśmy na naszym portalu tekst autorstwa Krzysztofa S. Grochalskiego na temat zasadności powołania i zasad działania Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich, którego zadaniem byłoby polubowne rozstrzygnanie ewentualnych sporów w zakresie szkód łowieckich pomiędzy rolnikami i myśliwymi, z korzyścią dla obu stron.

►Arbitraż w szkodach łowieckich - krok w dobrą stronę, 30-05-2022 

Na srtronie internetowej KRIR, w zakładce ►SĄD POLUBOWNY Z ZAKRESU SZKÓD ŁOWIECKICH zamieszczane są informacje dotyczące współpracy Krajowej Rady Izb Rolniczych i Polskiego Związku Łowieckiego w celu powołania Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich:

►Porozumienie w sprawie utworzenia sądu arbitrażowego z zakresu szkód łowieckich, z dn.19.05.2022 r.
►Regulamin Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich

Poniżej link do wykładu Mecenasa Krzysztofa Grochalskiego (PZŁ) na temat sądu arbitrażowego:

►https://www.dropbox.com/s/6maudd2np4nwy0d/gotowy.mpg?dl=0


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1930771