Wystąpienie KRIR ws. problemów związanych z odbiorem odpadów ze sznurka rolniczego i folii


W związku z licznymi postulatami nadsyłanymi do biura Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych, w sprawie wprowadzenia przepisów zobowiązujących dostawców folii i sznurka rolniczego do odbioru odpadów tych produktów, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, które ułatwią rolnikom pozbywanie się tych odpadów.

W związku z narastającym problemem związanym z odbiorem odpadów z folii i sznurka wykorzystywanego w rolnictwie należałoby rozważyć stworzenie miejsc, w których resztki takich opakowań byłyby przyjmowane, lub nałożyć na producentów obowiązek ich odbierania od rolników.

Największe trudności dotyczą folii czarnej, której nie chcą odbierać firmy przetwarzające odpady. Dodatkowym obciążeniem dla rolników jest wprowadzenie odpłatności za przekazanie folii do utylizacji (do niedawna takie opłaty nie były pobierane). Z informacji od przedsiębiorców przetwarzających odpady z folii wynika, że przyczyną problemu jest załamanie się sprzedaży poprzerobowych granulatów tworzyw sztucznych na rynek chiński.

W trosce o właściwą gospodarkę odpadami Zarząd KRIR wniósł do ministra ęrodowiska o podjęcie ww. działań legislacyjnych lub innych. Branża zajmująca się recyklingiem nie powinna tracić zainteresowania zagospodarowywaniem odpadów z tworzyw sztucznych, np. poprzez brak odbiorców i koniecznością ich okresowego gromadzenia.

Pozostawienie problemu bez rozpatrzenia może przyczynić się do zaśmiecenia środowiska obszarów wiejskich, oraz obniżyć poziom segregacji odpadów i przyczynić się do rozwoju nielegalnych wysypisk.

Źródło: KRIR  

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1316294