Wytyczne szczegółowe w zakresie pomocy finansowej w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim


Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: ►https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3 udostępniony został projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim.

Najważniejsze zmiany obejmują:

1) ujednolicenie kwalifikacji kosztów w odniesieniu do okresu ich ponoszenia dla wszystkich rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim;
2) przeprowadzanie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia naukowo-badawczego (I.6.6) przy udziale zespołu oceniającego;
3) sprawy dotyczące przekazywania danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego.

Resort rolnictwa zwrócił się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu zmian. Uwagi należy przekazywać na adres: jacek.parszewski@minrol.gov.pl do dn. 25.10.2023 r.

►Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim - projekt. 

Źródło: Pismo MiRiRW z dn. 19.10.2023 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2282053