Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dot. produkcji w rolnictwie ekologicznym


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 716233