X Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej


W dniu 10 października 2022 r. w biurze MIR w Tarnowie odbyło się X Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej. Tematem przewodnim posiedzenia była gospodarka ziemią.

W dniu 10 października 2022 r. w Tarnowie odbyło się X Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej. Tematem przewodnim posiedzenia była gospodarka ziemią. 

W spotkaniu wzięli udział: Janina Burzyńska – Dyrektora KOWR w Krakowie, Agnieszka Szewczyk-Kuta – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie, Andrzej Kawalec – Kierownik Oddziału Rolnictwa, Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Izabela Stefańczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, Michał Mrówka – Zastępca Dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, Tomasz Wilczek – Dyrektor WIORiN w Krakowie, Grzegorz Gryźniak – Kierownik OSChR w Krakowie, Anna Glixelli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 

Zanim zaproszeni goście zabrali głos Prezes MIR Ryszard Czaicki oraz Anna Glixelli wręczyli Kołom Gospodyń Wiejskich z powiatu tarnowskiego i gorlickiego dyplomy i nagrody. Wyróżnione za swą działalność zostały KGW Poręba Radlna, KGW Kobylanka i KGW Cuda & Wianki Pawęzowianki.

Pani Anna Glixelli poinformowała, iż Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały odnośnie granicznego terminu zbioru upraw, po którym nie będzie wypłacane odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Nie został on jeszcze przegłosowany. Zgodnie z projektem ostateczny termin zbioru kukurydzy na ziarno to 15 grudnia. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Pani Glixelii po krótce przedstawiła również konkursy ogłaszane przez UMWM.

Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta omówiła sytuację w Polsce i Małopolsce odnośnie chorób zakaźnych: ASF, wścieklizna, grypa ptaków, covid u norek.

Pan Andrzej Kawalec podziękował delegatom za udział w komisjach szacujących szkody. Podjął kwestię bezpieczeństwa żywnościowego. W zakresie produkcji roślinnej Polska jest samowystarczalna. Niedobory występują w mięsie, mleku i owocach.

Pani Izabela Stefańczyk poinformowała o zwiększonych stawkach w ramach płatności bezpośrednich za rok 2022 oraz o terminie wypłaty zaliczek od 17 października. Powiadomiła, że większość wniosków nawozowych jest już obsłużona, a do końca października wszyscy rolnicy otrzymają pieniądze. Wspomniała również o planowanych programach m.in. modernizacja, zielona energia, ochrona wód przed azotanami.

Pan Michał Mrówka przekazał aktualne informacje dotyczące statystyki w zakresie ubezpieczeń oraz wypadkowości w województwie małopolskim. Zachęcał również do skorzystania z rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Pan Tomasz Wilczek informował o trudnej sytuacji na rynku środków ochrony roślin. Dużo substancji czynnych jest wycofywanych. Uczulał, by rolnicy na bieżąco monitorowali listę środków dopuszczonych.

Pani Janina Burzyńska przedstawiła zasoby KOWR. Poinformowała, że KOWR nie posiada dużo ziemi do sprzedaży czy dzierżawy, a chętnych jest wielu.

►Materiał informacyjny OT KOWR (pdf do pobrania).

Pan Grzegorz Gryziak prezentował zalety wapnowania. Zachęcał do badania próbek gleby i korzystania z dofinansowania do wapnowania. Wnioski o taką pomoc można składać jeszcze tylko do końca 2023 roku.

Następnie Dyrektor MIR Henryk Dankowiakowski przedstawił zebranym ciekawą prezentację obejmującą rys historyczny oraz aktualne przepisy prawne dotyczące gospodarki ziemią.

W czasie dyskusji delegaci WZ MIR zgłosili wiele wniosków dotyczących obecnej sytuacji w rolnictwie, przyjmując stanowisko, które przedstawiamy poniżej. W dyskusji głos zabrali: Marek Boligłowa, Dariusz Włudyka, Grzegorz Płażek, Jolanta Majka, Jan Migdał, Janusz Wałaszek, Józef Magiera, Marzena Warias, Edward Majchrowski, Krystyna Janecka oraz Ryszard Czaicki. 

►Stanowisko WZ MIR z dn. 10.10.2022 r. (pdf do pobrania).

Małgorzata Kulgawczuk, biuro MIR w Miechowie


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1967430