XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu


W dniach 10-11 czerwca 2017 r. na Błoniach w Szczyrzycu odbyła się XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego połączona z regionalną wystawą owiec, wystawą królików rasowych oraz pokazem jazdy konnej. 

Główni organizatorzy wystawy to: Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku, Wójt Gminy Jodłownik, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Współorganizatorami wystawy były: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Przedstawicielstwo w Krakowie, Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Małopolski Związek Hodowców Koni, Galicyjski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Małopolskie Stowarzyszenie Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu.
Honorowy patronat nad Wystawą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i Agencja Rynku Rolnego.

Podczas wystawy, hodowcy czerwonego bydła polskiego z regionu nowotarskiego, nowosądeckiego, bocheńskiego, oraz limanowskiego zaprezentowali najlepsze sztuki bydła. Oceny dokonała komisja sędziowska pod przewodnictwem prof. Jana Treli. W pierwszym dniu wystawy oceniono 67 sztuk bydła w 8 kategoriach: 

1. Jałowice w wieku 12-16 miesięcy – tytuł czempiona zdobyła jałówka Maja (hodowca Stefan Lach z Jodłownika);
2. Jałowice w wieku 17-20 miesięcy – tytuł czempiona zdobyła jałówka Sarna (hodowca Paweł Gał z Bańskiej Niżnej);
3. Krowy w I laktacji w programie doskonalenia rasy – tytuł czempiona zdobyła krowa Bela (hodowca Jan Solarczyk z Wróblówki); 
4. Krowy w I laktacji w programie ochrony zasobów genetycznych – tytuł czempiona zdobyła krowa Wira (hodowca Damian Koza ze Stróży);
5. Krowy w II i V laktacji w programie doskonalenia rasy – tytuł czempiona zdobyła krowa Barwa (hodowca Jan Solarczyk z Wróblówki);
6. Krowy w II i III laktacji w programie ochrony zasobów genetycznych – tytuł czempiona zdobyła krowa Mela (hodowca Stefan Lach z Jodłownika);
7. Krowy IV i V laktacji w programie ochrony zasobów genetycznych – tytuł czempiona zdobyła krowa Sabrina (hodowca Grażyna Tomaszewska z Mochnaczki Niżnej);
8. Krowy VI i wyższej laktacji – tytuł czempiona zdobyła krowa Pola (hodowca Krzysztof Bartoszek z Maruszyny).

Superczempionem wystawy w programie doskonalenia rasy została wybrana krowa Barwa hodowcy Jana Solarczyka z Wróblówki.
Superczempionem wystawy w programie ochrony zasobów genetycznych została wybrana krowa Łaciata należąca do GR O.O Cystersów ze Szczyrzyca. Wszystkie zwierzęta uczestniczące w wystawie zostały nagrodzone.

W drugim dniu, podczas oficjalnego otwarcia wystawy Wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz przywitał licznie przybyłych gości, podziękował wszystkim hodowcom za pokaz najlepszych sztuk hodowlanych. Podziękował również Wacławowi Drożdżowi, Prezesowi Krajowego Związku Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego w Szczyrzycu, za przygotowanie i organizację wystawy. Po odczytaniu oficjalnego protokołu oceny zwierząt wręczono hodowcom puchary, medale, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
Małopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR, Karol Zachwieja – Członek Zarządu, Leszek Leśnik – Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w Limanowej, oraz delegaci z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.

Dodatkową atrakcją podczas wystawy był konkurs młodego hodowcy, podczas którego dzieci w strojach regionalnych prezentowały na ringu cielęta rasy polskiej czerwonej. Młodzi hodowcy uhonorowani zostali gromkimi brawami publiczności oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

Wystawa była też okazją do przeprowadzenia różnych konkursów, m.in. konkursu wiedzy dla hodowców, którego laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Powiatową MIR w Limanowej. 
Sporym zainteresowaniem uczestników Wystawy cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodę – cielę rasy polskiej czerwonej – przekazał Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego. 
W ramach wystawy odbyły się pokazy: wyrobu oscypka, strzyży owiec, oraz jazdy konnej. Na stoiskach wystawienniczych zaprezentowano sprzęt rolniczy, nie zabrakło również wyrobów rękodzieła ludowego, oraz degustacji potraw przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z gminy Jodłownik. 
Na stoiskach instytucji zajmujących się obsługą rolnictwa, w tym również na stoisku MIR dostępne były poradniki, ulotki informacyjne oraz prasa rolnicza. 

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu


 

Galeria


Licznik odwiedzin: 732599