Z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej


Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 11.09.2019 r., Zarząd podsumował przebieg kampanii wyborczej oraz dorobek z posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 4 września.

Zostały omówione wnioski zgłoszone przez członków Walnego Zgromadzenia dotyczące m.in. gospodarki ziemią, wyłączenia produkcji zwierzęcej przy szacowaniu szkód katastroficznych, zmiany prawa spółdzielczego. 

Zarząd przyjął również strategię realizacji najważniejszych celów jakie stoją przed samorządem rolniczym. Należą do nich: obrona statusu rolnika jako producenta żywności, mającego strategiczne znaczenie w życiu gospodarczym kraju, aktywne uczestniczenie w tworzeniu ustawy górskiej mającej na celu ochronę produkcji rolnej na tych terenach, w zakresie gospodarki ziemią przyjął zasadę udzielenia daleko idącej pomocy rolnikom w zakupie, bez procedury przetargowej tzw. „resztówek” będących w zasobach KOWR. Izba zmierza aktywnie uczestniczyć w procesie doradztwa rolniczego oraz rozwiązywaniu problemów gospodarki wodą w rolnictwie. 

Nadrzędnym celem stojącym przed władzami Izby jest jednak zmiana nowelizacji ustawy o izbach rolniczych: uporządkowanie definicji członka izby rolniczej, określenie zasad działalności gospodarczej, w tym usług, nadawanie tytułów kwalifikacyjnych itd.

W czasie dyskusji trwającej w kampanii wyborczej często podkreślano, że Izba powinna posiadać możliwość decydowania w sprawach istotnych dla rolnictwa. Na dzień dzisiejszy te możliwości są enigmatyczne.

Dyrektor MIR
Henryk Dankowiakowski


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1144725