ZAPYTANIE OFERTOWE MIR nr 1-ZO/BUS/2017


Małopolska Izba Rolnicza z siedzibą w Krakowie os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest fabrycznie nowy samochód osobowy 7-osobowy lub 9-osobowy, wyprodukowany w 2017 roku, nowy lub demonstracyjny.

Ofertę należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie oznakowanej: „Oferta na dostawę samochodu dla Małopolskiej Izby Rolniczej”, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego tj. Małopolska Izba Rolnicza 31-964 Kraków os. Krakowiaków 45a/15, lub pocztą elektroniczną – mir@mir.krakow.pl  do dnia 30 listopada 2017 r. godz. 15.30 
 
Osoba do kontaktu: Jolanta Mocniak – Biuro Powiatowe MIR ul. Olbrychta 13, 34-100 Wadowice
Tel. 33 823 26 58
e-mail: mirwadowice@op.pl

Dokumenty do pobrania:

►ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-ZO/BUS/2017
►Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
►Załącznik nr 2a – formularz ofertowy - 7-osobowe
►Załącznik nr 2b – formularz ofertowy - 9-osobowe


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2514793