Za gospodarowanie wodą na terenach rolniczych powinny odpowiadać lokalne spółki wodne


12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka z wnioskiem o nowelizację ustawy – Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych.  

Samorząd rolniczy oczekuje wprowadzenia zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących pobierania i rozliczania przez samorząd lokalny składek na spółki wodne. Lokalna działalność w gospodarowaniu wodą na terenach rolniczych powinna odbywać się w sposób zorganizowany poprzez spółki wodne, tak jak to było przed wprowadzeniem nowego Prawa wodnego.

Źródło: KRIR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1443602