Zakończyliśmy realizację projektów dofinansowanych ze środków KSOW


Małopolska Izba Rolnicza zakończyła realizację projektów dofinansowanych ze środków KSOW:

1. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” 

Celem projektu było przeprowadzenie 3 dwudniowych warsztatów, z tematyki dotyczącej aranżacji gościnnego stołu, wykonywania ozdób okolicznościowych oraz techniki carvingu i zdobienia pierników. Zajęcia zostały zorganizowane dla rolników, którzy zamierzają rozpocząć działalność agroturystyczną, dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy chcą wzbogacić i uatrakcyjnić swoją ofertę oraz dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli LGD, przedstawicieli lokalnych Stowarzyszeń, doradców MODR. Założeniem projektu było również zwiększenie aktywności uczestniczek w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł dochodów z wykorzystaniem zdobytych umiejętności sztuki aranżacji stołu gościnnego i dekorowania potraw.  

Dwudniowe warsztaty (2 dnix8 godzin) odbyły się:

Podczas warsztatów przeszkolono łącznie 45 osób (3 x 15 osób) w zakresie nowoczesnych technik sztuki dekoracji potraw i aranżacji gościnnego stołu. Zdobyte umiejętności przyczyniły się do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej oraz podniesienia, jakości usług. Aranżacje stołu gościnnego dostosowane do pory roku i oryginalne dekoracje potraw nie tylko umilą pobyt gościom, ale posłużą też do reklamy oferty gospodarstwa na stronach internetowych i w folderach. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich praktyczne zdobyte umiejętności wykorzystają w dekorowaniu stołów i potraw podczas konkursów potraw regionalnych, targów, festynów, dożynek, oraz gminnych imprez promocyjnych. 

Zrealizowany projekt przyczynił się do uświadomienia uczestniczącym w nim osobom możliwości uzyskiwania pozarolniczych dodatkowych dochodów m.in. poprzez:

  • sprzedaż ozdób okolicznościowych, własnoręcznie wykonanych w okresie przedświątecznym na kiermaszach, targach;
  • prowadzenie usług cateringowych.

 

O sukcesie przedsięwzięcia zdecydowały przede wszystkim:

  • rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie instruktorów prowadzących zajęcia warsztatowe
  • interesujący program warsztatów uwzględniający nowoczesne wzorce i techniki dekorowania potraw i nakrywania gościnnego stołu, sztukę dekorowania ciast i aranżacji stołu w różnych porach roku, wykorzystując polne kwiaty, zioła, liście drzew.
  • wybór grupy docelowej.

 

Uczestniczki warsztatów zdobyte umiejętności - wykonywania ozdób oraz stroików okolicznościowych - wykorzystały do tworzenia oryginalnych wieńców dożynkowych prezentowanych podczas dożynek gminnych.

Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich na stoiskach organizowanych podczas festynów i dożynek gminnych prezentowały potrawy udekorowane techniką carvingu.
Podczas warsztatów nawiązała się współpraca, pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami LGD w organizowaniu w przyszłości wspólnych, lokalnych przedsięwzięć. Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu.

2. „Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi”

W trzech zorganizowanych szkoleniach wzięło udział ok. 80 osób, byli to głównie producenci rolni (właściciele niewielkich gospodarstw), działacze LGD oraz doradcy rolni. Głównym celem szkoleń było upowszechnianie wiedzy na temat możliwości dywersyfikacji dochodu z gospodarstwa, poprzez przetwarzanie własnych płodów rolnych i wprowadzanie ich do obrotu na lokalnym rynku, a tym samym zwiększenie rentowności małych gospodarstw.

Wykorzystanie zaplecza merytorycznego i technicznego Inkubatora Kuchennego, kompetencji ekspertów w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, oraz wiedzy i doświadczenia przedstawicieli lokalnych grup działania, pozwoliło uczestnikom na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Na miejscu uczestnicy poznali zasady współpracy z Inkubatorem Kuchennym, który niweluje problemy wynikające ze spełnienia wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, warunkujących legalne prowadzenie tego typu działalności, a także ułatwia rolnikom i drobnym przetwórcom rozwój działalności gospodarczej poprzez udostępnianie im odpowiedniej infrastruktury, dzięki czemu mogą znacznie obniżyć się koszty wejścia z produktem na rynek. Przedstawienie zasad funkcjonowania, planowanych inicjatyw, potencjału technologicznego oraz roli Inkubatora Kuchennego i Centrum Edukacji Kulinarnej w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także organizacji sprzedaży w ramach działających klubów zakupowych pozwoliło na zacieśnienie współpracy pomiędzy rolnikami i lokalnymi stowarzyszeniami. Udział w szkoleniach osób współpracujących już z Inkubatorem, które przedstawiły pozostałym uczestnikom swoje dotychczasowe doświadczenia potwierdził, że taka forma produkcji jest możliwa i daje bardzo dobre efekty. Rolnicy nie tylko uzyskują dotykowe dochody, ale zacieśnia się również współpraca między sobą. 

Z inicjatywy uczestników szkoleń – głównie działaczy LGD z różnych terenów małopolski powstała propozycja stworzenia Inkubatorów kuchennych w innych regionach naszego województwa. 

Większość rolników uczestniczących w szkoleniach, zadeklarowało chęć podjęcia długotrwałej współpracy z Inkubatorem Kuchennym, polegającej na dostarczaniu i przetwórstwie własnych surowców. Jolanta Mocniak, biuro MIR w Wadowicach

3. „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny”

W ramach projektu zorganizowaliśmy 19 szkoleń, w każdym z powiatów woj. małopolskiego w których wzięło udział 298 osób (rolnicy, doradcy, przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych i Powiatowych Inspektoratów Weterynaryjnych). Podczas szkoleń, uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z obecnym stanem prawnym dotyczącym dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, działalności MOL i rolniczego handlu detalicznego, ale również podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat konieczności wprowadzenia zmian w prawodawstwie regulującym ww. sferę działalności. 

Małopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerami tj. Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska”, Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowała stoiska wystawiennicze podczas „Święta Fasoli” w Zakliczynie oraz „Agropromocji” w Nawojowej, gdzie swoje wyroby prezentowało po pięciu rolników. Sprzedawali oni produkty pochodzące z własnych gospodarstw rolnych zarejestrowanych w rolniczym handlu detalicznym lub sprzedaży bezpośredniej m.in. świeże owoce i warzywa, przetwory warzywne, w tym sałatki, ogórki kiszone, soki owocowe i owocowo-warzywne, różne rodzaje miodu, nasiona fasoli „Piękny Jaś”. Udało się nam również otworzyć, przy biurze MIR w Tarnowie, punkt sprzedaży Rolniczego Handlu Detalicznego, w którym rolnicy zarejestrowani w jednym z systemów sprzedaży bezpośredniej mogą sprzedawać swoje produkty.

Wszystkich zainteresowanych tematyką sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie www.kupurolnika.pl oraz kontaktu z biurem MIR w Tarnowie, tel. 14 621 00 64.
 

• • • • •

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 


 

 

 

Licznik odwiedzin: 748217