Zapraszamy do udziału w konferencji - Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

21 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbędzie się konferencja pt. 

„Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. 

Konferencja poświęcona będzie tematyce problemów społecznych i ekonomicznych obszarów o rozdrobnionej strukturze agrarnej. 

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - prof. dra hab. inż. Włodzimierza Sady. 

Celem projektu poprzez organizację konferencji i wyjazdów studyjnych jest promocja jakości życia na wsi oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego dla przyszłych pokoleń, próba pokazania innowacyjnej wartości polskiej wsi, nie tylko ekonomicznych, ale również kulturowych, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych oraz dywersyfikacja dochodów tych gospodarstw.

W konferencji weźmie udział ponad dwustu uczestników, reprezentantów jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich (m.in. CDR, ARiMR, MIR, KOWR), reprezentantów doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, samorządu lokalnego, jednostek naukowych, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, ale głównie rolników – szczególnie tych gospodarujących na  obszarach wiejskich i prowadzących gospodarstwa rodzinne, ale i innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionych Kart zgłoszenia uczestnictwa w terminie do dnia 19.06.2018 r.  faxem pod numer 12 424 05 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl

Szczegółowy harmonogram konferencji do pobrania poniżej.

Partnerzy:

  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • Małopolska Izba Rolnicza
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Związek Młodzieży Wiejskiej,
  • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w UR,
  • Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, 
  • Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion.

Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych: Michał Wnęk 
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 25; e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl

W sprawach organizacji i rekrutacji: Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, tel. 12 424 05 06; e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl  

Załączniki do pobrania: 

►Karta zgłoszenia
►Program 

Źródło: CDR oddział w Krakowie


 

Licznik odwiedzin: 865135