Zapraszamy do udziału w konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2021


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował kolejną edycję wojewódzkiego konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne” 2021.  

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku oraz popularyzacja walorów krajobrazowych, kulturowych i kulinarnych regionu.

Konkurs adresowany jest do właścicieli gospodarstw rolnych prowadzących usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej, stanowiącej dodatkowe źródło dochodu oraz do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej, posiadających gospodarstwo rolne na terenach wiejskich.

Kwalifikacja do udziału w konkursie odbywa się na podstawie zgłoszeń przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego MODR.

Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora MODR, na podstawie wizytacji dokona oceny  zgłoszonych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego gospodarstw według kryteriów zawartych w załączonym regulaminem konkursu.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać do dnia 30 lipca 2021 roku na adres:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice

(z dopiskiem: Dział ROW)

drogą e-mail: row@modr.pl
lub fax: 12  285 11 07.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej MODR
 

Źródło: MODR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642865