Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe pt. Wapnowanie - gleba i plony naturalnie lepsze


Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o. i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizuje bezpłatne Spotkanie szkoleniowe pt. „Wapnowanie — gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 

Spotkanie poświęcone będzie wpływowi wapnowania na plonowanie roślin uprawnych w zmieniających się warunkach klimatycznych. Wykład wygłosi znany rolnikom w całej Polsce prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawimy interesujące wyniki testów z nowym polskim rozsiewaczem do wapna pylistego, przeprowadzone na polach w Małopolsce. Pokażemy na przykładach jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o dotację w sprawie wapnowania regeneracyjnego gleby składany do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Naszym gościem będzie również Jarosław Kuźmiński, który przedstawi najnowsze wyniki wdrażanej od wielu lat techniki wapnowania wapnem pylistym na swoich polach w województwie dolnośląskim. 
Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest przede wszystkim do środowiska rolniczego województwa Małopolskiego i Śląskiego. 

►Program spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymaga rejestracji on-line poprzez formularz znajdujący się na www.czatkowice.pl


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296590