Zawiadomienie WIW o piątym ognisku ASF w Małopolsce


Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w dniu 2 września 2021 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń na terenie woj. małopolskiego w gospodarstwie utrzymującym świnie (34 sztuki świń), zlokalizowanym w miejscowości Suchy Grunt, gmina Szczucin, powiatdąbrowski, woj. małopolskie. Jest to piąte ognisko ASF na terenie woj. małopolskiego.

W zakładzie zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wszystkie sztuki świń z ww. stada zostały poddane utylizacji. Przeprowadzono oczyszczanie i dezynfekcję gospodarstwa. Aktualnie trwają kolejne czynności związane ze zwalczaniem ASF na terenie powiatu dąbrowskiego oraz zintensyfikowane działania prewencyjne na terenie pozostałych powiatów woj. małopolskiego, w tym m.in. kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji, identyfikacji i rejestracji świń, akcje informacyjne, poszukiwania padłych dzików.

►Pismo WIW z dn. 01.10.2021 r.

►Komunikat nr 6 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 października 2021 r. dotyczący wyznaczenia 5 ogniska afrykanskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r. w województwie małopolskim.

►Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu dąbrowskiego.


 

 

Załącznikipunktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604504