Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca, wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca

ma na celu zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu studyjnego, do Austrii i Niemiec, dla czterdziestu osób z Małopolski – przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych, w tym również członków rad gminnych i sołtysów reprezentujących lokalne społeczności; lokalnych grup działania (LGD); samorządu rolniczego, doradców rolnych; naukowców i przedstawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych (MSDR); oraz członków Stowarzyszenia IROW. Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Uczestnicy wyjazdu poznają sprawdzone sposoby działania oraz doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów we wdrażaniu przedsięwzięć zapobiegających konfliktom międzysąsiedzkim, prowadzących do przyjaznej koegzystencji różnych grup zawodowych mieszkających na obszarach wiejskich. W tym celu spotkają się z samorządowcami, przedstawicielami urzędów i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Efektem realizacji operacji będzie wzmocnienie kompetencji i umiejętności małopolskich samorządów gminnych w kształtowaniu zgodnych, dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy mieszkańcami wsi, a także zacieśnienie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na ich terenie (stowarzyszeniami LGD oraz przedstawicielami samorządu rolniczego), m.in. w zakresie integrowania i aktywizacji mieszkańców wsi oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Efekty długofalowe to: ograniczenie występowania sytuacji konfliktowych; polepszenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego wsi; racjonalne wykorzystanie jej zasobów przyrodniczych, gospodarczych oraz ludzkich, z zachowaniem lokalnej tożsamości; wzrost liczby oddolnych inicjatyw integrujących wszystkich lokalnych mieszkańców.

Partnerzy projektu:


 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

►Wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec - zapraszamy do zgłaszania kandydatur, 02-07-2021

►Grupa z Małopolski na wyjeździe studyjnym w Austrii i Niemczech, 06-10-2021
 

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764204