Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 20 marca 2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 716238