Zmiana rozporządzenia MRiRW dot. działania Płatności dla obszarów ONW PROW 2014-20


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia
►Wykaz obszarów ONW oraz obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 909663