Zmiana zarządzenia ws. powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej


W związku z wystąpieniem w 2023 r., szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych, oraz zmianą zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej w uprawach rolnych, Wojewoda Małopolski wydał nowe zarządzenie nr poz. Rej. 246/23 z 19 lipca 2023 r., zmieniające zarządzenie nr poz. Rej. 422/20 z 4 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Do pobrania: 

►Zarządzenie Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 246/23 z 19 lipca 2023 r.
►Zalecenia dotyczące postępowania oraz sposobu szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - zał. nr 1 do ww. zarządzenia.

Ponadto informujemy, że wzory dokumentów dla producentów rolnych i Komisji, tj.:

1) wniosek producenta rolnego – załącznik Nr I i I.2-I.9;
2) zbiorcze zestawienie produkcji z poszczególnych gmin załącznik Nr I.1A i B;
3) wniosek Urzędu Gminy- załącznik Nr II oraz załącznik Nr II.1;
4) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- załącznik nr 3 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 422/20 z 4 sierpnia 2020 r.
5) wzór klauzuli informacyjnej- załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 422/20 z 4 sierpnia 2020 r.;

umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MUW w menu przedmiotowym "Rolnictwo" oraz na głównej stronie MUW w Krakowie w zakładce "Rolnictwo".

Pozostałe wzory dokumentów dla Komisji, tj.:

1) wzór protokołu (kalkulatora) szacowania szkód z danymi oraz bez danych;
2) wzór protokołu Urzędy Gminy – załącznik nr IV;
3) imienny wykaz poszkodowanych rolników – załącznik Nr IV.1a oraz IV.1b;
4) załączniki Nr V, VI;

umieszczone są wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MUW w menu przedmiotowym "Rolnictwo".

Do pobrania:

Wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej w gospodarstwie rolnym (►pdf►docx)

- do wykorzystania w przypadku, gdy rolnik oprócz obligatoryjnego złożenia wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych suszą w aplikacji publicznej wyrazi chęć dodatkowego oszacowania szkód przez Komisję.

Źródło: ►Pismo MUW z dn. 01.08.2023 r., znak:WR-II.7160.15.2023.PD


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2540244