Zmiany w rozporządzeniu dot. zastosowań małoobszarowych ś.o.r.


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin.

►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 15 maja 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 1030106