Zmiany w uchwale SW Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie


26 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr LXXX/1142/24 zmieniającą Uchwałę nr XXXVI/479/21 SWM z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Zapisy przedmiotowej Uchwały obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Wprowadzone zmiany, uwzględniające wnioski zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, dotyczą łącznie 112 z 242 obwodów łowieckich, i mają miejsce na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego, w tym miast na prawach powiatu.

Uchwałą dokonano:

  • aktualizacji terenów wyłączonych z użytkowania łowieckiego w obrębie 107 obwodów łowieckich oraz korekty terenów wyłączonych z użytkowania łowieckiego na obszarach leśnych w obrębie 15 obwodów łowieckich – co wpłynęło na zmiany powierzchni użytkowej łowisk,
  • zmiany przebiegu granic 2 obwodów łowieckich (nr 60 oraz 61),
  • korekty nieścisłości oraz doszczegółowienia opisów słownych przebiegu granic 7 obwodów łowieckich (nr 60, 61, 191, 206, 207, 208 oraz 209).

Pełen tekst uchwały wraz z załącznikami - wykazem obwodów łowieckich dostępny jest pod adresem:

►https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2418849,uchwala-nr-lxxx114224-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-zmiany-uch.html

Z kolei mapa ilustrująca obowiązujący podział województwa małopolskiego na 242 obwody łowieckie, obejmująca ww. zmiany, znajduje się na stronie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

►https://miip.geomalopolska.pl/imap/#gpmap=gp331

Należy przypomnieć, że podział województwa na obwody łowieckie ma kluczowe znaczenie w procedurze szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych. W zależności bowiem od miejsca wystąpienia szkody – w obrębie obwodu łowieckiego czy poza nim, oraz typu zwierząt łownych, które wyrządziły szkodę, odszkodowania wypłacane są przez dzierżawcę/zarządcę obwodu łowieckiego lub ze środków budżetu państwa (zgodnie z poniższym schematem). W przypadku wystąpienia szkody należy zatem sprawdzić do kogo zwrócić się z wnioskiem o jej szacowanie.


 

Materiał opracowany przez: Paulina Mrowczyk-Madeja

Źródło: MODR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544853