« « « « ♦ » » » »

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybieranych na okres 4-letniej kadencji spośród członków Walnego Zgromadzenia, na jego pierwszym posiedzeniu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) kontrola działalności finansowej Izby,
3) kontrola merytorycznej działalności rad powiatowych,
4) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wnioskówwraz z uzasadnieniem oodwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków,
5) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.


KOMISJA REWIZYJNA
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VII kadencji (2023-2027)


Marek CHUDOBA - Przewodniczący Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Krzysztof CIESIELSKI
—————————

Antoni FRĄCZEK
—————————

Jan KSIĄŻEK
—————————

Wojciech PROCNER
————————— 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544830