16-03-2017

Aktualności

Zapraszamy rolników do sprzedaży w ramach RHD

Małopolska Izba Rolnicza poszukuje rolników, którzy zarejestrowali swoją działalność przetwórczą realizowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego, chcących włączyć się w organizację całorocznego kiermaszu sprzedaży wytwarzanej przez siebie żywności w punkcie sprzedaży organizowanym w budynku administracyjnym MIR, przy ul. Giełdowej 9 w Tarnowie.  Interesuje nas asortyment i ilość oferowanych do sprzedaży produktów, oraz terminy/częstotliwość dostaw.  Rozważamy również możliwość uruchomienia w ww. lokalizacji całorocznego punktu, w którym rolnicy będą mogli wprowadzać do obrotu swoje produkty w ra...
więcej

24-03-2017

Aktualności

UWAGA! Zmiany w IRZ

Zmiana zasad składania zgłoszeń w aplikacji CK-IRZ W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (wprowadzonej ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)) zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących świń oraz sposób znakowania świń: świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni, w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i świnia ...
więcej


24-03-2017

Wydarzenia

Spotkanie dotyczące funkcjonowania obrotu ziemią i nowelizacji ustawy o izbach rolniczych

21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem....
więcej

23-03-2017

Wydarzenia

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach

W dniach 17-19 marca 2017 r. w Kielcach miała miejsce XXIII edycja Targów Techniki Rolniczej dla polskich rolników. Na powierzchni wystawienniczej sięgającej ponad 62,5 tys. m2 zaprezentowało się ponad 700 firm z 17 krajów świata. Podczas targów wystawcy zaprezentowali setki maszyn rolniczych w tym ciągniki i ko...
więcej

22-03-2017

Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

21 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwo...
więcej

22-03-2017

Aktualności

Rada Ministrów przyjęła zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

21 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt...
więcej

22-03-2017

Projekty aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Fragment uzasadnienia: Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest wprowadzenie oznakowania żywności „wolna od GMO” dla żywności wyprodukowanej wedle ściśle określonych wymogów na ...
więcej

22-03-2017

Aktualności

Zapraszamy na IV Wiosenne Eko-Targi w Brzeznej

IV Wiosenne Eko-Targi odbędą się 1 i 2 kwietnia 2017 r. (sobota – niedziela) na terenie Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej w godz. 9:00 – 16:00. Uroczyste rozpoczęcie Targów w sobotę o godz. 11:00 Na targach będzie można zobaczyć między innymi ofertę urządzeń i sprzęt...
więcej

Licznik odwiedzin: 477206