17-11-2017

Interwencje

Wniosek dot. ograniczenia kosztów egzekucji komorniczych

15 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystapił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia pobieranych od dłużników kosztów egzekucji komorniczych, z wnioskiem o możliwość zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie pobieranych kosztów egzekucji komorniczych, przy bardzo małych długach. Źródło: KRIR    ...
więcej

17-11-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie procesów o zapłatę odszkodowania za szkody łowieckie

15 listopada 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Sprawiedliwości zwracając uwagę na stosowanie przez sądy przepisu art. 6 Kodeksu cywilnego w procesach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, oraz do Ministra Środowiska o stosowną zmianę przepisów ustawy Prawo łowieckie. Należy zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3.12.2008 r. (syg. V CSK 310/08, LEX nr 484695) przepisy odszkodowawcze przewidziane w prawie łowieckim, dotyczące kół łowieckich (art.46-50), mają charakter lex specialis wobec przepisów Kodeksu cywilnego. Oznacza to, ...
więcej


17-11-2017

Aktualności

GUS: Badanie statystyczne z zakresu sadownictwa: 7-30 listopada 2017

W dniach od 7 do 30 listopada 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu sadownictwa: Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne...
więcej

17-11-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie przeanalizowania przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

W dniu 13 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeanalizania pod względem prawnym przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, dotyczacych wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych...
więcej

17-11-2017

Interwencje

Ponownie w sprawie zatwierdzenia glifosatu

Resort rolnictwa poinformował, że Komisja Europejska zaproponowała odnowienie glifosatu na okres 5 lat tj. do 15 grudnia 2022. Jest to zdecydowanie krótszy okres zatwierdzenia substancji czynnej, co wynika m.in. z rozbieżności stanowisk państw członkowskich odnośnie możliwości odnowienia zatwierdzenia glifosatu. Stosowny projekt ro...
więcej

17-11-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie czasowego wyrejestrowania pojazdów

15 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym i umożliwienie czasowego wyrejestrowania ciągników i przyczep rolniczych.  Wobec nowych przepisów dotyczących przeglądów te...
więcej

16-11-2017

Interwencje

Propozycje samorządu rolniczego dot. stawek opłat za usługi wodne

14 listopada br. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za wodne. Samorząd rolniczy zaproponował następujące zmiany:  1) w § 6 ust.1 pkt 38, lit. a stawka jednostkowa za korzystanie z wód podziemnych dla celów rolniczych...
więcej

14-11-2017

Interwencje

Resort środowiska o zasadach ustalania wysokości odszkodowania za szkody łowieckie

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące interpretacj i przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, Departament Leśnictwa w MŚ przedstawił następuącą opinię: Zgodnie z § 4 ust. 7 ww. rozporządze...
więcej

Licznik odwiedzin: 616045