11-01-2017

Aktualności

NOWA SIEDZIBA Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie

Od grudnia 2016 r. biuro MIR w Tarnowie ma nową lokalizację - znajduje się nowopowstałym budynku przy ul. Giełdowej 9 w Tarnowie. Zmienił się również nr telefonu do tarnowskiego biura. Aktualne dane kontaktowe:  Małopolska Izba Rolnicza  ul. Giełdowa 9 33-100 Tarnów Biuro czynne od 7:00 do 15:00 tel/fax: +48 14 621 00 64 e-mail: mirtarnow@gmail.com ►Uroczyste otwarcie budynku MIR w Tarnowie  ...
więcej

20-01-2017

Aktualności

Eksport priorytetem PIORiN w 2017 roku

Kierunkom działania oraz planom PIORiN na 2017 r. poświęcona była narada głównego inspektora z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa, która odbyła się w dniach 18-19 stycznia. Jako najważniejsze zadania Inspekcji na najbliższy rok wskazano: wspieranie rozwoju eksportu na rynki innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich, zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony fitosanitarnej terytorium Rzeczypospolitej, zapewnienie bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska przy obrocie i stosowaniu środków ochrony roślin, działania na rzecz produkcji i obrotu materiałem siewnym wysokiej jakości, roz...
więcej


20-01-2017

Aktualności

18 marca ARiMR uruchomi Portal Ogłoszeń

Aby zapewnić wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wy...
więcej

20-01-2017

Interwencje

Resort rolnictwa w spr. powierzchni działek przeznaczonych do obrotu na wolnym rynku, stażu pracy i praktyk rolniczych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości: 1. Zmiany przepisów w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, polegających na zwiększeniu powierzchni sprzeda...
więcej

19-01-2017

Aktualności

Rozporządzenie wojewody małopolskiego w sprawie zwalczania grypy ptaków

9 stycznia 2017 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z pismem o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego w związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy pta...
więcej

19-01-2017

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie propozycji ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF

W odpowiedzi na propozycje zawarte we wnioskach VI Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w piśmie z dn. 17.01.2017 r. resort rolnictwa poinformował, że aktualnie na terenie pięciu granicznych województw (warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, ...
więcej

19-01-2017

Aktualności

Zapraszamy na szkolenia rolników z pow. proszowickiego

Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Proszowicach zaprasza do udziału w spotkaniach, podczas których omówione zostaną następujące zagadnienia Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych  Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi  Zmiany we wnioska...
więcej

19-01-2017

Projekty aktów prawnych

Formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej ARiMR

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir....
więcej

Licznik odwiedzin: 443852