08-12-2016

Analizy miesięczne

Informacja biura MIR - listopad 2016

Jednym z zadań statutowych Izby jest działalność publicystyczna. Począwszy od 2003 r. do stałych elementów tej działalności należy opracowanie comiesięcznej informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, prac Zarządu i biura MIR oraz nowych aktów prawnych. Analizę opracowują pracownicy biura MIR, zamieszczając w niej informacje z danego miesiąca, korzystając m.in. z takich źródeł jak strony internetowe: ww.minrol.gov.pl, www.arr.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.gov.pl, oraz prasa rolnicza (Top Agrar, Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze i.in. Publikacja wysyłana jest w wersji papierowej lub elektronicznej do wszystkich del...
więcej

09-12-2016

Projekty aktów prawnych

Projekty rozporządzeń do ustawy o nasiennictwie i ustawy o ochronie roślin

Projekty rozporządzeń – aktów wykonawczych do ustawy przyjętej przez Sejm RP 15 listopada 2016 r. o nasiennictwie i ustawy o ochronie roślin. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.  Projekty rozporządzeń: ► Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego winorośli;  ► Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych;  ► Projekt rozporz...
więcej


09-12-2016

Aktualności

Ruszają kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

ARiMR podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A., który umożliwia uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC. Nowa linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producent&oa...
więcej

08-12-2016

Projekty aktów prawnych

Opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i...
więcej

08-12-2016

Aktualności

Jak własnoręcznie zrobić świąteczną kartkę - warsztaty w Gorlicach

Święta Bożego Narodzenia dla niejednego z nas są najpiękniejszym i najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w całym roku. To także czas, kiedy w naszych domach pojawiają się oryginalne i niepowtarzalne dekoracje, podkreślające świąteczny nastrój. Pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu włączając się w propag...
więcej

08-12-2016

Aktualności

UWAGA! Grupy producentów rolnych

18 grudnia 2016 r. - ostateczny termin na składanie wniosków o potwierdzenie spełniania warunków uznania przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy. Zgodnie z art. 4 § 1 znowelizowanej ustawy ustawa z...
więcej

07-12-2016

Projekty aktów prawnych

Środki związane z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków u drobiu

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. ►Projekt rozporządzenia  ►Raport z aktualnej sytuacji i oceny ryzyka w związku z poja...
więcej

07-12-2016

Aktualności

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa - produkcja zwierzęca

W dniach od 1 do 21 grudnia 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:   ⇒Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B). ⇒Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Osoby fizyczne, których go...
więcej

Licznik odwiedzin: 426286