23-09-2016

Projekty aktów prawnych

Stawki za rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych. ►Projekt rozporządzenia  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 5 października 2016 r.   ...
więcej

22-09-2016

Aktualności

Zgłaszanie kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

30 listopada 2016 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników) w związku z zakończeniem IX kadencji tej Rady przypadającej na dzień 31 grudnia 2016 r. Komunikat w tej sprawie ogłosił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie nr 1 z dnia 12 września 2016 r., zamieszczonym w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników. Rada Rolników, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn m.), składająca się z 25 członków, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorc&oac...
więcej


22-09-2016

Aktualności

Zmiany w płatnościach bezpośrednich od 2017 r.

20 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsze proponowane zmiany: Od 2017 r. dotychczasowa płatność do roślin wysokobiałkowych zostanie zastąpiona dwiema odrębnymi ...
więcej

22-09-2016

Interwencje

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu dożywiania

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie możliwości podjęcia przez Rząd RP działań mających na celu stworzenie programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach wyższych na wzór programu 500+, resort rolnictwa poinformował, że na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach admi...
więcej

20-09-2016

Aktualności

Do 30 września br. podmioty utylizujące padłe zwierzęta gospodarskie mogą składać wnioski do ARiMR

W dniu 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Planowany termin stosowania tej pomocy pr...
więcej

20-09-2016

Interwencje

W sprawie podejmowania pracy przez pobierających rentę strukturalną

19 września 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o zmianę przepisów art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. z 2001 r. nr 52, poz. 539) w zakresie umożliwienia osobie pobierającej rentę strukturalną podjęcie dodatkowej pracy. Samorząd r...
więcej

20-09-2016

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie uznania jeleniowatych utrzymywanych w zagrodach za zwierzęta łowne

9 sierpnia br. Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej, popierając prośbę Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych, przekazał do MRiRW pismo Zarządu PZHJ w sprawie akceptacji proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie interpretacji definicji „zwierzęta łowne”, „upolowane” oraz kwestii zagospodarowania pozyskan...
więcej

19-09-2016

Projekty aktów prawnych

Ustawa o ochronie zwierząt - zapobieganie bezdomności zwierząt

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. ►Projekt ustawy Projekt dotyczy uzupełnienia zakresu zadań własnych gmin o zapobieganie bezdomności zwierząt. Proponuje się, aby wyliczenie elementów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności miało charakter otwarty a także, aby progra...
więcej

Licznik odwiedzin: 394466