24-04-2017

Aktualności

Informacje dotyczące infrastruktury energetycznej należy przekazać do ARR

Agencja Rynku Rolnego (ARR) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania: biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w terminie do dnia 1 czerw...
więcej

24-04-2017

Wydarzenia

XXIII Wybory Chłopa Roku

W minioną  niedzielę 23 kwietnia 2017 roku, w Racławicach u podnóża Kopca Kościuszki, po raz 23. odbyły się Wybory Chłopa Roku. Tradycyjnie juz w pierwszą niedzielę po imieninach Wojciecha i Jerzego, pod pomnik Bartosza Głowackiego w Racławicach przybyli rolnicy reprezentujący różne części kraju, by wziąć udział w Turnieju o tytuł Chłopa Roku. W tym roku do konkurencji przystąpiło siedmiu kandydatów - zgłoszonych przez izby rolnicze oraz koła gospodyń wiejskich - reprezentujących pięć województw: łódzkie, małopolskie (dwóch kandydatów), mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie (dwóch kandyda...
więcej


24-04-2017

Interwencje

Wniosek KRIR o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

18 kwietnia 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja, Przewodniczącego Komisji Zdrowia W. Kraska oraz Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności A. Stanisławka, wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmacytyc...
więcej

24-04-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących badań wody pitnej

19 kwietnia 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie przepisów dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie. Niezasadnym, jak również zbędnym, wydaje się żądanie przez instytucje kontrolujące, dodatkowych badań wody, od producen...
więcej

24-04-2017

Interwencje

Resort rolnictwa zapowiada zmiany w przepisach dotyczących uboju gospodarczego

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie zmiany przepisów dotyczących uboju gospodarczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piśmie z dn. 11.04.2017 r. przekazało poniższe informacje: "Obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby dokonujące uboju zwierząt kopytnych (w tym świń) w gospodarstwie oraz stosowan...
więcej

21-04-2017

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych

W związku z uwagami samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, resort rolnictwa przekazał informację, że przepisy art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 11...
więcej

21-04-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie przyspieszenia wprowadzenia w życie zmian w ustawie Prawo łowieckie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku wygasły ważne zapisy ustawy Prawo łowieckie. W zwi...
więcej

21-04-2017

Interwencje

Wniosek o ujednolicenie powierzchni PEG

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujednolicenie powierzchni PEG (maksymalnej powierzchni kwalifikowalnej do jednolitej płatności obszarowej na danej działce ewidencyjnej). Delegaci KRIR sygnalizują, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe, które otrzym...
więcej

Licznik odwiedzin: 494217