26-06-2017

Aktualności

Projekty realizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą w 2017 r. z dofinansowaniem KSOW

W roku 2017 Małopolska Izba Rolnicza realizuje 3 projekty dofinansowane ze środków KSOW. 1. „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny” – projekt skierowany jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz osób zainteresowanych możliwością zakupu płodów i przetworów rolnych bezpośrednio u producentów.  2. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – projekt skierowany jest do rolników – właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW oraz przedstawicieli LGD, i ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzą...
więcej

24-07-2017

Aktualności

Współpraca - aktualne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

►ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Źródło: ARiMR    ...
więcej


24-07-2017

Interwencje

MRiRW odpowiada na wniosek samorządu rolniczego w sprawie szacowania szkód

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 23 czerwca 2017 r. dot. wydłużenia do końca lipca prac komijsi ds. szacowania strat  powstałych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, w piśmie z dn. 10 lipca br. resort rolnictwa przekazał następujące informacje: Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dnia 27 stycznia 201...
więcej

24-07-2017

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie kontroli ziemniaków z importu

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego, dotyczące wprowadzania na terytorium Polski bulw ziemniaka pochodzących z Rumunii, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech poinformowała, że działania kontrolne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony ...
więcej

20-07-2017

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa ARiMR

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji p...
więcej

20-07-2017

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie dot Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 21 lipca 2017 r.   ...
więcej

20-07-2017

Interwencje

MRiRW na temat napływu produktów rolnych z Ukrainy

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy, resort rolnictwa poinformował, że wielokrotnie sprzeciwiał się wprowadzeniu preferencji handlowych dla Ukrainy w zakresie przywozu zbóż i przetworów zbożowych. Stanowisko to było przedstawiane na forach UE oraz na posiedzeniac...
więcej

20-07-2017

Aktualności

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r.

W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Na przestrzeni roku obniżyły się ceny skupu żywca drobiowego, a w ciągu miesiąca na obu rynkach ceny żywca wołowego. Spośród zbóż zanotowano ni...
więcej

Licznik odwiedzin: 550453