19-08-2016

Aktualności

Zapraszamy na Piknik Wieprzowy do Dąbrowy Tarnowskiej

►VIII Święto Powiśla Dąbrowskiego i IX Spotkanie Kultur   ...
więcej

18-08-2016

Aktualności

Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt do konsultacji

Resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że do konsultacji społecznych skierowany został projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW). Zdaniem MRiRW obecna struktura instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, oparta w szczególności na działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) nie zapewnia efektywnej realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dlatego niezbędna jest optymalizacja funkcjonowania agencji i innych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez ...
więcej


18-08-2016

Aktualności

Dostawy artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących rozpoczęte

Agencja Rynku Rolnego uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W Podprogramie 2016 rozpoczęły się dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.  Do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności, Pol...
więcej

17-08-2016

Interwencje

Interpretacja przepisów w sprawie dopłat do materiału siewnego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia, skierowała zapytanie do MRiRW o interpretację przepisów stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego w kwestii przyznania dopłat do materiału siewnego na podstawie Zarządzenia nr 11/2016/Z z dnia 13 stycznia 2016 r. "Warunki uzyskania dopłaty z tytułu ...
więcej

11-08-2016

Aktualności

Nabywanie nieruchomości rolnych przez związki wyznaniowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało Krajowej Radzie Izb Rolniczych na wątpliwości związane z podjęciem przez Sejm RP w dniu 14 kwietnia 2016 roku ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomosci Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (poz.585), w szczególności w kwestiach ...
więcej

11-08-2016

Aktualności

Ważne: Składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład ANR.

ARiMR przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku mija termin na składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), płatności ekologic...
więcej

09-08-2016

Aktualności

Negatywe stanowisko KRIR do projektu ustawy Prawo wodne

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała stanowisko samorządu rolniczego dotyczące projektu ustawy Prawo wodne do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Środowiska Jana Szyszko oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.  W załączniku pismo KRIR w powyższej sprawie.    ...
więcej

07-08-2016

Analizy miesięczne

Informacja biura MIR - lipiec 2016

Jednym z zadań statutowych Izby jest działalność publicystyczna. Począwszy od 2003 r. do stałych elementów tej działalności należy opracowanie comiesięcznej informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, prac Zarządu i biura MIR oraz nowych aktów prawnych. Analizę opracowują pracownicy biura MIR, ...
więcej

Licznik odwiedzin: 384421