02-08-2017

Aktualności

Zapraszamy do udziału w piknikach!

►MIR zaprasza do udziału w piknikach! ...
więcej

05-08-2017

Aktualności

Projekty realizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą w 2017 r. z dofinansowaniem KSOW

W roku 2017 Małopolska Izba Rolnicza realizuje 3 projekty dofinansowane ze środków KSOW. 1. „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny” – projekt skierowany jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz osób zainteresowanych możliwością zakupu płodów i przetworów rolnych bezpośrednio u producentów.  2. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – projekt skierowany jest do rolników – właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW oraz przedstawicieli LGD, i ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzą...
więcej


04-08-2017

Interwencje

Uwagi samorządu rolniczegio do zmian w rozporządzeniach dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej

W odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o promocji zatrudnienia samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi. Odnośnie projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lu...
więcej

04-08-2017

Interwencje

Interwencja w sprawie rozszerzenia katalogu ryzyk o późne szkody śniegowe

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm. i rozszerzenie katalogu ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, do których przy...
więcej

04-08-2017

Aktualności

Wapno tlenkowe AGROBIELIK - gwarancją skuteczności

Nadchodzi najbardziej korzystna pora wapnowania gleb jakim jest okres pożniwny i jesiennych zbiorów płodów rolnych. Częstym dylematem jest właściwy wybór rodzaju wapna. Z szerokiej oferty rynkowej trzeba wybrać ten najwłaściwszy. Najwłaściwszy, to oznacza najbardziej skuteczny dla danego rodzaju gleby, zasadny ekonomi...
więcej

03-08-2017

Aktualności

Rodzina 500+ - nowe wnioski od 1 sierpnia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od d 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do wsparcia w ramach ...
więcej

03-08-2017

Projekty aktów prawnych

Projekt zmian do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt

►Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 16 sierpnia 2017r.   ...
więcej

02-08-2017

Aktualności

Już 12 sierpnia br. poznamy Najlepszego Sołtysa Małopolski 2016!

Wójt Gminy Radgoszcz oraz Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zapraszają na uroczystości związane z ogłoszeniem wyników konkursu na Najlepszego Sołtysa Małopolski 2016   ...
więcej

Licznik odwiedzin: 562134