Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

Celem organizacji wyjazdu jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rolnikami z Północy Polski, oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicznych. W wyjeździe uczestniczyć będzie 50 osób: opiekun merytoryczny oraz 49 rolników ekologicznych i agroturystycznych oraz rolników konwencjonalnych zainteresowanych zmianą profilu produkcji.  
Wyjazd umożliwi uczestnikom nawiązanie kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości oraz podejmowanie działań zmierzających do skracania łańcuchów dostaw. Wizyty w zachodniopomorskich gospodarstwach będą także inspiracją do przenoszenia zdobytych informacji i rozwiązań na grunt naszego województwa, które podobnie jak zachodniopomorskie jest województwem o wysokich walorach rolniczo-turystycznych. W dłuższej perspektywie efektem realizacji operacji będzie wzrost konkurencyjności gospodarstw małopolskich rolników na lokalnym rynku.

Partnerzy projektu:

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

►Nabór uczestnikow wyjazdu studyjnego na Pomorze Zachodnie, 06-07-2021

►Inspirująca wymiana doświadczeń, czyli małopolscy rolnicy na Pomorzu Zachodnim, 13-09-2021
 

 

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1544875