« « « « ♦ » » » »

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, stanowią je przewodniczący i delegaci rad powiatowych Izby. W obecnej, VI kadencji (2019-2023), w WZ MIR zasiada 38 członków - przewodniczących rad i delegatów do WZ z 19 małopolskich powiatów.

Zgodnie ze ►Statutem MIR posiedzenia WZ zwoływane są przez Zarząd Izby, co najmniej dwa razy w roku.

« « « « ♦ » » » »

XII posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 26.05.2023 r.

►Uchwała nr 49/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2022 r.

►Sprawozdanie z działalności statutowej MIR w 2022 r. 

►Realizacja wniosków Rad Powiatowych, Walnego Zgromadzenia i Zarządu MIR VI kadencji w 2022 r.

►Uchwała nr 50/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. wykonania budżetu MIR za 2022 r.

►Załącznik do uchwały nr 50/WZ/2023 - wykonanie budżetu za 2022 r.

►Uchwała nr 51/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

►Uchwała nr 52/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2022 r.

►Uchwała nr 53/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej na kadencję 2023-2027

►Załącznik do uchwały nr 53/WZ/2023 - skład WKW

►Uchwała nr 54/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. ustalenia przynależności delegata z miasta Krakowa do składu Rady Powiatowej MIR w Krakowie

►Uchwała nr 55/WZ/2023 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 26.05.2023 r. ws. nowelizacji budżetu na 2023 r.

►Załącznik do uchwały nr 55/WZ/2023 - nowelizacja budżetu na 2023 r.

« « « « ♦ » » » »

XI posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 12.12.2022 r.

►Uchwała nr 46/WZ/2022 (►zał. do uchwały nr 46/WZ/2022ws. przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2023 
►Uchwała nr 47/WZ/2022 (►zał. do uchwały nr 47/WZ/2022ws. akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2023,
►Uchwała nr 48/WZ/2022 (zał. do uchwały nr 48/WZ/2022)
 ws. przyjęcia cennika usług świadczonych na rzecz członków Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2023

« « « « ♦ » » » »

X posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 10.10.2022 r.

« « « « ♦ » » » »

IX posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 06.06.2022 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2021 r.

►Uchwała nr 41/WZ/2022 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2021 rok.
►Uchwała nr 42/WZ/2022 ws. wykonania budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2021 rok.
►Uchwała nr 43/WZ/2022 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
►Uchwała nr 44/WZ/2022 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Małopolskiej Izby Rolniczej za działalność w 2021 roku.
►Uchwała nr 45/WZ/2022 ws. nowelizacji budżetu na 2022 rok.

« « « « ♦ » » » »

VIII posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 16.12.2021 r.

►Uchwała nr 38/WZ/2021 z dn. 16.12.2021 r. - ws. przyjęcia budżetu na 2022 r.
►Uchwała nr 39/WZ/2021 z dn. 16.12.2021 r. - ws. akceptacji planu pracy na 2022 r.
►Uchwała nr 40/WZ/2021 z dn. 16.12.2021 r. - ws. cennika usług

« « « « ♦ » » » »

VII posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 25.10.2021 r.

« « « « ♦ » » » »

VI posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 16.06.2021 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2020 r.

« « « « ♦ » » » »

V posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 07.12.2020 r.

►Wynagrodzenia ciał statutowych MIR w 2021 r.
►Projekt budżetu MIR na 2021 r.

« « « « ♦ » » » »

IV posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 24.09.2020 r.

« « « « ♦ » » » »

III posiedzenie WZ MIR VI kadencji w dn. 18.06.2020 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2019 r.
►REALIZACJA WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA MIR V i VI kad. w 2019 r.
►Wykonanie budżetu za 2019 r.

« « « « ♦ » » » »

Uchwały podjęte podczas II posiedzenia WZ MIR VI kadencji w dn. 09.12.2019 r.

►Uchwała nr 15/WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. powołania Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich
►Uchwała nr 16 WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. wyboru członków Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich
►Uchwała nr 17/WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. nowelizacji budżetu na 2019 r.
►Uchwała nr 18/WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. przyjęcia budżetu na 2020 r.
►Uchwała nr 19 WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. cennika usług
►Uchwała nr 20 WZ/2019 z dn. 09.12.2019 r. - ws. akceptacji planu pracy na 2020 r. 

« « « « ♦ » » » »

REALIZACJA WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA MIR V kad. w 2018 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2018 r.

Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 10.12.2018 r.

►Uchwała nr 51/WZ/2018 z dn. 10.12.2018 r. - plan budżetu na 2019 r.

►Uchwała nr 52/WZ/2018 z dn. 10.12.2018 r. - plan działania na 2019 r.

Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 04.10.2018 r.

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 23.04.2018 r.

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2017 r.

►Uchwała nr 41/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - w spr. nowelizacji budżetu na 2017 r.

►Uchwała nr 42/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - plan budżetu na 2018 r.

►Uchwała nr 43/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - plan działania na 2018 r.

►Uchwała nr 44/WZ/2017 z dn. 11.12.2017 r. - ws. opłat

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 11.12.2017 r.

►Projekt protokołu z WZ MIR z dn. 06.10.2017 r. 

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 06.10.2017 r.

►Uchwała nr 34/WZ/2017 z dn. 10.04.2017 r. - w spr. wykonania budżetu za 2016 r.

►Uchwała nr 33/WZ/2017 z dn. 10.04.2017 r. - w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2016 r.

►Projekt protokołu z WZ MIR z dn. 10.04.2017 r. 

►Wnioski WZ MIR zgłoszone w dn. 10.04.2017 r.

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR ZA 2016 r.

►Protokół z WZ MIR z dn. 28.12.2016 r. 

►Realizacja wniosków WZ MIR zgłoszonych w dn. 28.12.2016 r.

►Uchwały nr 29-32 WZ MIR podjęte w dn. 28.12.2016 r.

►Protokół z WZ MIR z dn. 17.10.2016 r. 

►PLAN BUDŻETU na 2016 r.

►UCHWAŁA WZ MIR z dn. 29.04.2016 r. - zatwierdzenie wykonania budżetu za 2015 r.

►WYKONANIE BUDŻETU za 2015 r. 

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2015 r.

►PLAN BUDŻETU na 2015

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2014 r.

►WYKONANIE BUDŻETU za 2014 r.

« « « « ♦ » » » »

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2013 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2012 r.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR za 2011 r.


WALNE ZGROMADZENIE MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
VI kadencji (2019-2023)

 

Przewodniczący

Delegat

Powiat bocheński

Dariusz Włudyka

Artur Tabor

Powiat brzeski

Kinga Mrówka

Marek Chudoba

Powiat chrzanowski

Edward Majchrowski

Piotr Tyrański

Powiat dąbrowski

Tadeusz Kwiatkowski

Marzena Warias

Powiat gorlicki

Józef Magiera

Leszek Rafa

Powiat krakowski

Krystyna Janecka

Grzegorz Płażek

Powiat limanowski

Antoni Frączek

Wacław Drożdż

Powiat miechowski

Patryk Natkaniec

Marek Boliglowa

Powiat myślenicki

Jolanta Majka

Jan Marek Lenczowski

Powiat nowosądecki

Krzysztof Kurzeja

Franciszek Kantor

Powiat nowotarski

Karol Zachwieja

Józef Nowak

Powiat olkuski

Jan Książek

Robert Tracz

Powiat oświęcimski

Wojciech Procner

Kazimierz Całus

Powiat proszowicki

Jolanta Ciochoń

Krzysztof Nowak

Powiat suski

Ryszard Czaicki

Janina Totoś

Powiat tarnowski

Janusz Wałaszek

Paweł Augustyn

Powiat tatrzański

Stanisław Łuszczek

Anna Zubek

Powiat wadowicki

Paweł Odrobina

Andrzej Wrona

Powiat wielicki

Jan Migdał

Alojzy Brożek

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151590