« « « « ♦ » » » »

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybieranych na okres 4-letniej kadencji spośród członków Walnego Zgromadzenia, na jego pierwszym posiedzeniu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) kontrola działalności finansowej Izby,
3) kontrola merytorycznej działalności rad powiatowych,
4) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wnioskówwraz z uzasadnieniem oodwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków,
5) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.


KOMISJA REWIZYJNA
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VI kadencji (2019-2023)


Marek Chudoba - Przewodniczący Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Jolanta Ciochoń
—————————

Wacław Drożdż
—————————

Jan Książek
—————————

Wojciech Procner
—————————


Członków Komisji Budżetowej, w liczbie 8 osób, wybiera Walne Zgromadzenie spośród kandydatów reprezentujących powiaty, które nie posiadają swoich przedstawicieli w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

KOMISJA BUDŻETOWA
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VI kadencji (2019-2023)


Edward Majchrowski - Przewodniczący Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Franciszek Kantor
—————————

Stanisław Łuszczek
—————————

Józef Magiera
—————————

Jan Migdał
—————————

Paweł Odrobina
—————————

Janusz Wałaszek
—————————

Marzena Warias
—————————


Komisja problemowa tworzona jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie, które decyduje o jej składzie i określa zakres jej zadań. Komisja problemowa spełnia rolę pomocniczą wobec Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA PROBLEMOWA DS. KOBIET
I RODZIN Z OBSZARÓW WIEJSKICH
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VI kadencji (2019-2023)


Marzena Warias - Przewodnicząca Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI :

Jolanta Ciochoń
—————————

Krystyna Janecka
—————————

Jolanta Majka
—————————

Kinga Mrówka
—————————

Janina Totoś
—————————

Anna Zubek
—————————

Alojzy Brożek

—————————

Grzegorz Płażek

—————————

Robert Tracz

—————————


►Eksperci MIR w zakresie sprzedaży bezpośredniej (Zarządzenie nr 2/2017 z dn. 18.08.2017 r.)

►Eksperci MIR w zakresie sprzedaży bezpośredniej (Zarządzenie nr 3/2016 z dn. 01.04.2016 r.)

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1967268