17-01-2022

Aktualności

Okresowe zmiany w podatku VAT w rolnictwie

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP  ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe poselskiego projektu ww. ustawy nr  1905, 1914, druk senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0% na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8% na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środ...
więcej

17-01-2022

Interwencje

MRiRW o zasadach zwolnienia beneficjentów PROW ze zobowiązań wobec ARiMR

W odpowiedzi na ►pismo KRIR z dn. 02.12.2021 r., w którym przedstawiono postulaty izb rolniczych w sprawie zwolnienia rolników, beneficjentów PROW 2014-2020, z realizacji niektórych zobowiązań wynikających z umów o przyznanie pomocy zawartych z ARiMR, resort rolnictwa, w piśmie z dn. ►11.01.2022 r., przekazał poniższe informacje. "W przedmiotowej korespondencji izby rolnicze postulują o zwolnienie rolników korzystających z instrumentu „Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 ze zobowiązań w zakresie wielkości produkcji oraz umorzenie zobowiązań rolnikom korzystającym z pomocy z programów po...
więcej


17-01-2022

Interwencje

Resort klimatu w sprawie uregulowania wypłat odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, w sprawie podjęcia działań mających na celu uregulowanie wypłat odszkodowań z tytułu poniesionych strat w plonach przez ptaki (wrony), ministerstwo klimatu i srodowiska, w piśmie z dn. 05.01.2022 r., udzieliło poniższych wyjaśnień. "Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 20...
więcej

14-01-2022

Aktualności

Żegnamy pana Marka Krawczyka

12 stycznia 2022 roku zmarł pan Marek Krawczyk, delegat Rady Małopolskiej Izby Rolniczej powiatu nowosądeckiego. Śp. Marek Krawczyk prowadził gospodarstwo rolne w Bereście w gminie Krynica. W latach 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej Krynicy Zdroju, zasłużonym dla lokalnej społeczności. Jako wieloletni sołtys wsi Berest, zabiegał m.i...
więcej

13-01-2022

Aktualności

KRUS w sprawie wpływu zmian podatkowych na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2 500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wy...
więcej

13-01-2022

Aktualności

Nie będzie mechanizmu degresywności w płatnościach ekologicznych

Od tego roku każdy rolnik bez względu na to ile ma hektarów upraw ekologicznych otrzyma płatność w pełnej wysokości. Takie jest założenie ►projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem...
więcej

12-01-2022

Interwencje

Wniosek w sprawie obniżenia podatku VAT

W związku z zapowiedzianym przez Rząd RP obniżeniem podatku VAT - do zera od nawozów oraz z 23% do 8% od paliw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka (►pismo z dn. 12.01.2022 ...
więcej

12-01-2022

Analizy miesięczne

Informacja biura MIR - grudzień 2021 r.

►Informacja biura MIR - grudzień 2021 r. (pdf) Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwe...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642797