03-02-2023

Aktualności

Do 28 lutego samorządy lokalne przyjmują wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Do 28 lutego, pierwszy raz w tym roku, rolnicy mogą składać w urzędach gmin lub miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Limity dofinansowania wzrosły względem roku poprzedniego. Wnioski od rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystane do prac w gospodarstwie, przyjmują właściwe miejscowo urzędy gmin lub miast. Wśród dokumentów powinny się znaleźć potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. faktury VAT (lub ich kopie), a w przypadku posiadaczy bydła załącznik stanowi również informacja o duży...
więcej

03-02-2023

Aktualności

ARiMR: zwiększona pula środków na dopłaty do oprocentowania linii inwestycyjnych

6 lutego br. ARiMR na internetowej platformie aplikacyjnej współpracującym z nią bankom udostępni dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów z linii PR, RR i Z. W przypadku pozostałych linii kredytowych nic się nie zmienia. Pierwszy raz, limity akcji kredytowej oraz na środki na dopłaty do oprocentowania kredytów w 2023 r. zostały udostępnione 23 stycznia. Atrakcyjność kredytów preferencyjnych polega na tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa pomaga beneficjentom w ich spłacie. Wsparcie może być realizowane przez spłacanie za rolników części należnych bankowi odsetek (tak jest w przypadku kredyt&oacut...
więcej


03-02-2023

Interwencje

KRIR: potrzebne są pilne działania stabilizujące dochody rolników

►W piśmie z dn. 03.02.2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, o pilne podjęcie działań mających na celu stabilizację dochodów rolników z powodu zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych. Ostatnie wydarzenia na rynku nawozowym oraz zb&...
więcej

03-02-2023

Aktualności

PIORiN: szkolenia i sprawny sprzęt podstawą bezpiecznego stosowania ś.o.r.

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z...
więcej

03-02-2023

Aktualności

KRUS rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej. ...
więcej

02-02-2023

Interwencje

MRiRW: zboża z Ukrainy są wolne od zanieczyszczeń

Poniżej zamieszczamy odpowiedź resortu rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR z 10.01.2023 r. o przeprowadzenie wnikliwych kontroli ziarna kukurydzy sprowadzanego z Ukrainy pod kątem zawartości mykotoksyn, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt. „W wyniku agresji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost prze...
więcej

02-02-2023

Aktualności

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie małopolskim na 2023 rok

W dniu 20.01.2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Podczas spotkania ustalono Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2023 dla roślin ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto i jęczmień), dla ro...
więcej

01-02-2023

Interwencje

Resort rolnictwa ws. trudnej sytuacji na rynku zbóż

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR z dn. 17.01.2023 r. w sprawie trudnej sytuacji na rynku zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło poniższe wyjaśnienia. „Po agresji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost przewozu produktów rolnych (głównie zbóż), przez polską granicę. Ceny zbó...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1930728