19-01-2021

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie on-line: Współpraca się opłaca, czyli jak rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza na szkolenie on-line, które odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 10:00. Temat szkolenia: "Współpraca się opłaca, czyli jak rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w większych ilościach bezpośrednio konsumentom". Lokalne rynki dla żywności produkowanej lokalnie są korzystne zarówno dla rolników jak i konsumentów. Rynki lokalne to też element rozwoju lokalnego, ochrony klimatu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności. Przepisy umożliwiające rolnikom przetwarzanie i sprzedaż wytworzonych produktów bezpośrednio konsumentom stanowią podstawę dla rozwoju rynków lokalnych. Je...
więcej

19-01-2021

Aktualności

Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie w 2021 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w 2021 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa pobierze od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Zaliczkę Kasa będzie naliczała w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota z...
więcej


18-01-2021

Aktualności

Nowy formularz dla podmiotów skupujących mleko

KOWR informuje, że od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0. W formularzu tym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja...
więcej

18-01-2021

Aktualności

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 31 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej pla...
więcej

18-01-2021

Aktualności

Od 1 lutego można skladać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

od 1 lutego do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju, czyli tak j...
więcej

15-01-2021

Aktualności

Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw 2021

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw (IYFV). FAO jest główną agencją, która będzie koordynować działania promocyjne we współpracy z innymi odpowiednimi organizacjami i organami systemu Narodów Zjednoczonych. To wyjątkowa okazja by podnieść świadomo...
więcej

15-01-2021

Interwencje

Odpowiedź Komisarza UE ds. Rolnictwa ws. interwencji na rynku mięsa drobiowego i wieprzowego

W odpowiedzi na ►pismo KRIR z dnia 24.11.2020 r. w sprawie uruchomienia działań interwencyjnych na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego, Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał poniższe informacje. "(...) Kryzys związany z COVID-19 ma bardzo negatywny wpływ na oba wspomniane sektory, powodując spadek cen w całej ...
więcej

14-01-2021

Aktualności

Pożyczka na spłatę zadłużenia

Od 14 stycznia 2021 r., można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Producenci rolni zainteresowani otrzymaniem wsparcia na restrukturyzację swoich zadłużonych gospodarstw, mogą składać wnioski o udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłu...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1369317