16-01-2019

Aktualności

Spotkanie z ministrem rolnictwa w sprawie postulatów samorządu rolniczego

15 stycznia br. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów wojewódzkich izb rolniczych skierowanych do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych wniosków, zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027. Podczas spotkania ustalono, że przedstawiciele samorządu rolniczego oraz przedstawiciele resortu rolnictwa stworzą zespoły konsultacyjne w tematyce dotyczącej zgłoszonych postul...
więcej

15-01-2019

Aktualności

TUW TUW przekazuje sprzęt dla OSP

Zwyczajowo  w IV i I kwartale roku Związek Wzajemności Członkowskiej „Galicja” utworzony przez Tarnowską Izbę Rolniczą, funkcjonujący w strukturach TUW „TUW”, dokonuje posumowania wyników finansowych. W przypadku osiągnięcia nadwyżki finansowej, która powstaje po odjęciu od składek wszelkich kosztów: odszkodowań, asekuracji, akwizycji, przeznacza osiągniętą nadwyżkę, która w ubiegłym roku wyniosła 56 tys. zł na różne cele, przede wszystkim na cele promocyjne. Ze środków tych zakupiono między innymi 20 sztuk pił marki Stihl dla OSP i rolników poszkodowanych przez zjawiska katastroficzne. P...
więcej


15-01-2019

Aktualności

ARiMR: można już składać wnioski o dopłaty do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Re...
więcej

11-01-2019

Interwencje

Wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla szkół na terenach wiejskich

Realizując wniosek XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej dla szkół na terenach wiejskich w związku ze spadkiem liczby uczniów i zagrożeniem zamykania szkół z terenów wiejskich. Źródło: KRIR ...
więcej

11-01-2019

Analizy miesięczne

Informacja biura MIR- grudzień 2018

Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwencji izbowych, aktualnych informacji branżowyc...
więcej

10-01-2019

Interwencje

Samorząd rolniczy popiera redukcyjny odstrzał dzików

W związku z decyzją o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 szt./km², który będzie prowadzony w najbliższym czasie i wieloma doniesieniami medialnymi o jego bezcelowości oraz planowanymi akcjami protestacyjnymi i petycjami przeciwników tej decyzji, samorząd rolniczy – reprezentujący wszystkich rolnik&oac...
więcej

10-01-2019

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia dot. pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo ekologiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ►Projekt rozporządzenia   ...
więcej

10-01-2019

Aktualności

W Ministerstwie Rolnictwa o delimitacji ONW wg nowych zasad

W związku z dyskusją na temat nowych kryteriów wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczegołowymi ograniczeniami ONW na wniosek Zarządu KRIR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało dla przedstawicieli izb wojewódzkich spotkanie informacyjne w dniu 8 stycznia 2019r. Podczas spotkania om&o...
więcej

Licznik odwiedzin: 843865