26-05-2022

Krajowa sieć obszarów wiejskich

Agroleśnictwo w teorii i w praktyce - zapraszamy na wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza rolników i doradców rolnych z Małopolski do udziału w 3-dniowym wyjeździe szkoleniowym  pn. „Agroleśnictwo w teorii i w praktyce”. Miejsce docelowe: południowo-wschodnia Małopolska, woj. podkarpackie Planowany termin wyjazdu: 20-22 czerwca 2022 r. Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca 2022 r. Tematyka planowego wyjazdu szkoleniowego dotyczy agroleśnictwa, które jest innowacyjnym i przyszłościowym sposobem prowadzenia produkcji rolnej, integrującej drzewa i krzewy do każdego rodzaju produkcji roślinnej (w tym również produkcji sadowniczej i warzywniczej), a także chowu i hodowli zwierząt (sy...
więcej

26-05-2022

Krajowa sieć obszarów wiejskich

Agroleśnictwo w teorii i w praktyce - trzydniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi «««♦»»» W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Agroleśnictwo w teorii i w praktyce” ma na celu przeszkolenie grupy rolników i doradców ...
więcej


26-05-2022

Aktualności

Producenci konopi włóknistych mogą składać wnioski o wpis do rejestru na Platformie eRolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że na Platformie eRolnik: ►https://erolnik.gov.pl/#/ udostępniona została producentom konopi włóknistych możliwość składania Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych drogą elektroniczną. Więcej szczegółów pod adresem: ►https:/...
więcej

26-05-2022

Aktualności

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski można składać bezpośrednio do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedz...
więcej

26-05-2022

Interwencje

Resort rolnictwa o możliwości waloryzacji emerytur rolniczych

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn. 29.04.2022 r., z wnioskiem o zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych, resort rolnictwa poinformował, że analizowana jest możliwość zmiany zasad ustalania waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jeszcze w tym roku. Poniżej zamieszczamy pełną inf...
więcej

26-05-2022

Interwencje

Odpowiedź ws. możliwości wprowadzenia bezterminowych uprawnień do stosowania ś.o.r.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dn. 17.05.2022 r. w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia bezterminowych uprawnień dla rolników do stosowania środków ochrony roślin, resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia. Zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony...
więcej

26-05-2022

Interwencje

MRiRW ws. zasad ustalania stawek i egzekwowania czynszów dzierżawnych przez KOWR

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie czynszów dzierżawnych (►pismo z dn. 21.03.2022 r.), ministerstwo rolnictwa, w piśmie z dn. 24.05.2022 r. udzieliło poniższej odpowiedzi. "W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru...
więcej

26-05-2022

Krajowa sieć obszarów wiejskich

Projekty realizowane przez MIR w ramach KSOW w 2022 r.

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ► I. "Agroleśnictwo w teorii i w praktyce" - 3-dn...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1739932