01-07-2022

Szkody

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz, w oparciu o kategorie gleb, określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W czwartym okresie raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -108 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 13 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI). Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody wyst...
więcej

01-07-2022

Aktualności

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej opublikowana

29 czerwca 2022 r. w Dzienniku ustaw opublikowano ►ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (poz. 1370). Ustawa wchodzi w życie w tym zakresie 7 dnia od ogłoszenia, czyli 7 lipca 2022 r. ►https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000137001.pdf   Sprawy związane z rolnictwem ekologicznym dotychczas regulowane były rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te zostały wdrożone do polskiego porządku prawn...
więcej


01-07-2022

Interwencje

Propozycja samorządu rolniczego ws. rozwiązania problemu na rynku zbóż

W piśmie z dn. 29.06.2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz do Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena, przedstawiając propozycję w sprawie rynku zbó...
więcej

01-07-2022

Krajowa sieć obszarów wiejskich

Sztuka tworzenia wianków - zaproszenie na warsztaty przedstawicieli KGW z powiatu tatrzańskiego

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi «««♦»»» W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację w...
więcej

01-07-2022

Aktualności

IUNG-PIB i OSA zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Agroleśnictwa

"Agroleśnictwo - alternatywna produkcja rolnicza" - pod takim hasłem odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa. Wydarzenie organizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa (OSA) odbędzie się w IUNG - PIB w Puł...
więcej

01-07-2022

Aktualności

Powiatowe etapy konkursu Bitwa Regionów

Trwają powiatowe półfinały VIII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów". Konkurs ma na celu kultywowanie bogactwa i różnorodności polskich regionalnych tradycji kulinarnych, informowanie o produktach rolnych, promocję polskiej żywności, a także szerzenie patriotyzmu ...
więcej

01-07-2022

Aktualności

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne

Od 1 lipca 2022 r. renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia 18. roku życia przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzieci te wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.  Niemniej Kasa podkreśla, że dzieci uprawnione do renty rodzinnej, an...
więcej

01-07-2022

Aktualności

Od 1 lipca 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych

Do najważniejszych zmian należy obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł. Zmiana ta jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokoś...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1765996