19-08-2019

Aktualności

Nabór na warsztaty: Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją - warsztaty

      W 2019 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim i nowotarskim, w sumie dla grupy 45 osób. Celem operacji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami dekor...
więcej

20-08-2019

Aktualności

Wakacje nad morzem

W minioną sobotę grupa 47 dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS wyjechała autokarem na kolonię w Chłapowie, zorganizowaną wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych i dofinansowaną przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dzieci bedą zażywać morskiego powietrza w dniach 17-27 sierpnnia, a w planach przewidziane sa między innymi : zwiedzanie fokarium i latarni w Helu, wycieczka do Trójmiasta, zwiedzanie zoo, Westerplatte, rejs statkiem po Bałtyku. Oprócz tego zabawy, turnieje, dyskoteki i ognisko. Dzieci będą realizowały program profilaktyczno- socjoterapeutyczny z naciskiem na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. Uczest...
więcej


20-08-2019

Aktualności

Odpowiedź resortu rolnictwa w kwestii podatku rolnego

Małopolska Izba Rolnicza w dniu 22 lipca 2019 r. wystosowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytania dotyczące kwestii członkostwa w samorządzie rolniczym o następującej treści: 1. Czy osoby posiadające areał niższy niż 1 ha, opłacające podatek rolny, zobowiązane do tego przepisami o podatku rolnym, nie mogąc uczestnicz...
więcej

14-08-2019

Aktualności

Informacja biura MIR - lipiec 2019

  Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwencji izbowych, aktualnych informacji branżo...
więcej

11-08-2019

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia ws. postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa. ►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r., na ...
więcej

09-08-2019

Interwencje

Kwestia dziedziczenia w przyznawaniu wsparcia w ramach premii dla młodych rolników

W związku z przekazanym przez KRIR ►wnioskiem dot. zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddział...
więcej

09-08-2019

Interwencje

Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW 2014-2020

W odpowiedzi na ►wniosek z posiedzenia KRIR przesłany przy piśmie z dnia 2 lipca 2019 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piśmie z dnia 29 lipca 2019 r., wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumen...
więcej

09-08-2019

Wybory do Izb Rolniczych

Informacja Zarządu MIR nt. składu WZ Małopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji

    ...
więcej

Licznik odwiedzin: 1008247