07-08-2020

Aktualności

Straty w rolnictwie spowodowane zjawiskami katastroficznymi

Zjawiska katastroficzne powodujące znaczne szkody w rolnictwie zaczynają być już zwyczajowo „normalne” co roku. Poniżej pismo Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Pana Jacka Gołdy przedstawiające aktualne dane liczbowe dot. w/w problemu: Pismo z Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW w Krakowie Małopolska Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego aby na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyza...
więcej

05-08-2020

Aktualności

Nabór na warsztaty KSOW Podtrzymywanie tradycji - warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tatrzańskiego

W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim, w sumie dla grupy 60 osób. Głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiej...
więcej


04-08-2020

Interwencje

Odpowiedź MRiRW w sprawie skrócenia zobowiązań PROW

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 10 lipca 2020 r. dotyczące wniosku o rozważenie możliwości skrócenia do 3 lat (w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od rolnika) realizowanych przez rolników 5-letnich zobowiązań w ramach działań PROW 2014-2020 (tj. w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz dzia...
więcej

04-08-2020

Interwencje

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez ptaki

Zarząd KRIR 4 sierpnia 2020 r. wystąpił ponownie do Ministra Środowiska Michała Wosia o wprowadzenie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki. Dziękując za odpowiedź na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki chronione, udzieloną przez Szefa Gabinetu Polit...
więcej

04-08-2020

Aktualności

Polski ebazarek - Cudze chwalicie swoje poznajcie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - &n...
więcej

04-08-2020

Interwencje

Propozycja programu zwalczania gryzoni

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi w dniu 27 lipca 2020 r., realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 30.06.2020 r., o ustanowienie specjalnego programu zwalczania gryzoni.Plaga gryzoni pojawiła się w województwie opolskim i na wniosek poszkodowanych rolnik&oa...
więcej

03-08-2020

Aktualności

Nabór na szkolenie KSOW Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych- powiat nowosądecki

„Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych” W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20...
więcej

03-08-2020

Aktualności

Nabór na szkolenie KSOW Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych - powiat wadowicki

„Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych” W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1263854