16-11-2018

Aktualności

Warsztaty ze zdobienia metodą decoupage w Mucharzu

W czwartek  08.11.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbyły się warsztaty zdobienia metodą decoupage, w których wzięło udział 16 pań, mieszkanek powiatu wadowickiego.  Organizatorem warsztatów była Małopolska Izba Rolnicza w Wadowicach Tym razem została wykorzystana metoda decoupage polegająca na transferze wydrukowanego obrazka na przygotowane wcześniej powierzchnie za pomocą zmywacza do paznokci lub kleju.  Nie jest to technika zdobienia tak popularna jak metoda serwetkowa, która polega na naklejaniu wyciętych elementów papierowych serwetek za pomocą żelazka, w taki sposób, aby wyglądały jak namal...
więcej

16-11-2018

Aktualności

Nie dla kukurydzy jako odrębnej grupy upraw

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów rozporządzenia MRiRW z dn. 27.10.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakwalifikowanie kukurydzy jako odrębnej grupy upraw resort rolnictwa przedstawił następujące stanowisko: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczegółowo przeanalizowało kwestię ewentualnego wydzielenia kukurydzy, jako odrębnej grupy upraw w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zr...
więcej


16-11-2018

Interwencje

KRIR wnioskuje o program wsparcia wapnowania gleb

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 8 października 2018 roku, wystąpił 9 listopada 2018 r.do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustanowienie ogólnokrajowego programu wsparcia wapnowania gleb. Program dofinansowania odkwaszenia gleb, zdaniem sam...
więcej

16-11-2018

Interwencje

Samorząd rolniczy wnioskuje o kampanię informacyjną w sprawie programu azotanowego

W dniu 9 listopada 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Większość rolnik&oacu...
więcej

16-11-2018

Aktualności

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2018 r. Należy podkreślić, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od...
więcej

16-11-2018

Interwencje

Interwencja w spr. podatku od dróg użytkowanych rolniczo

9 listopada Zarząd KRIR, realizując wniosek z zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR z dnia 8 października 2018 r., zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały...
więcej

14-11-2018

Interwencje

Resort rolnictwa w sprawie polis przy wnioskach o pomoc suszową

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie warunków wypłaty pomocy dla poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy producentów rolnych, resort rolnictwa poinformował, że przepisy § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realiza...
więcej

14-11-2018

Interwencje

MRPiPS w sprawie uproszczenia procedur powierzania pracy cudzoziemcom

W lipcu br. Zarząd KRIR, na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uproszczenie przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników. W sierpniu otrzymaliśmy odpowiedź MRPiPS w tej sprawie:  ►Ministerstwo pracy w sprawie uproszczenia procedur ...
więcej

Licznik odwiedzin: 812587