16-10-2019

Aktualności

Zakup ziemi przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym

Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego określa, że nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest ona wyrażana w drodze decyzji admistracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej jeżeli: wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej uprawnionym podmuiotom, czyli rolnikom indywidualnym, nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej, w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntow rolnych. KOWR może także udzielić zgody osobie fi...
więcej

16-10-2019

Aktualności

Spadek dochodu z 1 ha przeliczeniowego

23 września 2019 r. GUS opublikował ►obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku. Wynika z niego, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2 715 zł, czyli o 684 zł mniej niż w roku poprzednim.  Obniżenie dochodu jest zapewne konsekwencją suszy, która w 2018 r. dotknęła znaczną część kraju, przyczyniając się do obniżenia plonów zbóż, ziemniaków, buraków i warzyw. Nawet wzrost cen płodow rolnych oraz pomoc suszowa, jaką otrzymali rolnicy, nie zrekompen...
więcej


15-10-2019

Interwencje

Wniosek ws. zmiany terminu stosowania nawozów naturalnych

15 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. ...
więcej

15-10-2019

Interwencje

Wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych

10 października 2019 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha. Zdaniem samorząd ...
więcej

15-10-2019

Aktualności

Informacja w sprawie pobierania opłat za wypisanie zaświadczenia o stanie zdrowia

►W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31.07.2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W związku z przypadkami pobierania przez lekarzy opłat za wypisanie zaświadczenia o stanie zdrowia (druk N-14) dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy składaniu wniosk&oac...
więcej

15-10-2019

Aktualności

Od 21 listopada można wnioskować o wsparcie na działalność w ramach RHD

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.   ...
więcej

15-10-2019

Interwencje

Rolnicy mogą nie zdążyć z wnioskami o pomoc suszową

W związku z uruchomioną ►pomocą na podstawie przepisów § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.), dotyczącą wsparcia fina...
więcej

14-10-2019

Aktualności

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR). W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszcze...
więcej

Licznik odwiedzin: 1048348