08-04-2019

Wybory do Izb Rolniczych

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 28 lipca 2019r.

W 2019 roku odbędą się kolejne wybory do izb rolniczych. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie. Izby rolnicze w Polsce to historia sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX wieku wznowiły swoją działalność, funkcjonując na podstawie demokratycznych wyborów, przeprowadzanych co 4 lata. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzialność za to dążenie do...
więcej

26-04-2019

Aktualności

30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r. Kasa przypomina, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r. Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za kwiecień br. termin ten upływa z dniem 15 maja br. W II kwartale 2019 r. wysokość składek na ubezpieczenie: 1. społeczne rolników w zakresie: ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego poz...
więcej


26-04-2019

Aktualności

KRUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie ww. świadczenie zostanie wypłacone w lipcowych terminach płatności. Jednorazowe świadczenie pie...
więcej

26-04-2019

Aktualności

Stanowisko WZ MIR w sprawie suszy

Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej z niepokojem obserwują wystąpienie pierwszych objawów suszy w rolnictwie. Obawiając się kolejnego roku, w którym wystąpi susza, proponujemy od zaraz następujące czynności, które pozwolą ograniczyć ewentualne straty w rolnictwie. 1. Zobowiązać Instytut Upraw i Nawożenia (I...
więcej

26-04-2019

Aktualności

Umowy kontraktacyjne w sektorze owoców, proponowane przedziały cenowe

Na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony projekt umowy kontraktacyjnej wraz z przedziałami cenowymi na sezon 2019, które zostały zweryfikowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. ►Umowa kontraktacji w sektorze owoców  ►Proponowane przedziały cenowe w s...
więcej

25-04-2019

Aktualności

15 maja 2019 r. upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tyt...
więcej

24-04-2019

Aktualności

Kukurydza na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb będzie objęta monitoringiem suszy

W związku z uwagami samorządu rolniczego zgłoszonymi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę dotyczącą objęcia monitoringiem suszy up...
więcej

24-04-2019

Aktualności

Wybory Chłopa Roku 2019

Już w najbliższą niedzielę - 28 kwietnia 2019 r. - w Janowiczkach w gminie Racławice, odbędzie się turniej o tytuł Chłopa Roku. Małopolska Izba Rolnicza jest jednym z patronów merytorycznych tego wydarzenia oraz organizatorem towarzyszącego imprezie Pikniku Wołowego. Serdecznie zapraszamy do udziału!  ...
więcej

Licznik odwiedzin: 910335