12-02-2019

Aktualności

Ministerstwo Inwestycji Rozwoju w sprawie przepisów dot. ewidencji gruntów i budynków

W odpowiedzi na wniosek KRIR  w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi, a nie są tak użytkowane, nie był naliczany wyższy podatek, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje co następuje: "Na wstępie należy wskazać, że przytoczone przez Pana Prezesa przepisy załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w sposób jednoznaczny określają przesłanki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, ...
więcej

11-02-2019

Interwencje

Odpowiedź MRiRW w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej nt. OSN

W odpowiedzi na wniosek złożony 9 listopada 2018 r.  o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. informuje że: -potrzeba przeprowadzenia szkoleń doradców i rolników w związku z wejściem w życie programu azotanowego została zidentyfikowana i podjęto kroki w celu ich organizacji. Obecnie trwają szkolenia z tego zakresu dla doradców rolniczych, wpisanych na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach szko...
więcej


08-02-2019

Aktualności

Głupota i pazerność niejedno ma imię

Przypadek uboju chorego bydła na Mazowszu, a następnie wprowadzenie mięsa pochodzącego z tego uboju na rynki 14 krajów Unii Europejskiej oraz na rynek Polski, rozpętało burzę na rynku wołowiny. Na efekty tego zdarzenia nie będziemy długo czekać. Zagrożenie embargiem na Polskie produkty w Czechach, spadek eksportu Polskiej wołowi...
więcej

08-02-2019

Analizy miesięczne

Informacja biura MIR - styczeń 2019

Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwencji izbowych, aktualnych informacji branżowyc...
więcej

06-02-2019

Aktualności

MIR zaprasza rolników na spotkania informacyjne

W okresie styczeń-marzec 2019 r. Małopolska Izba Rolnicza organizuje spotkania z rolnikami podczas których omówione zostaną ważne bieżące informacje z branży rolniczej. W spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji okołorolniczych m.in: MODR, ARiMR, KRUS, KOWR oraz PIW. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainter...
więcej

05-02-2019

Aktualności

Konferencja Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

30 stycznia 2019 roku rolnicy z powiatu wadowickiego wzięli udział w corocznej konferencji producentów trzody chlewnej, która miała miejsce w MODR w Karniowicach. Konferencję otworzył p.o. Dyrektora MODR Dominik Pasek, który zaznaczył jak ważna jest organizacja takich spotkań, szczególnie w obecnej trudnej sytuac...
więcej

05-02-2019

Aktualności

Przedłużony termin składania wniosków o dopłaty tylko w sytuacjach wyjątkowych

Samorząd rolniczy, przekazując wnioski Podkarpackiej izby Rolniczej, zwrócił się o zmianę terminu naboru wniosków i jego wydłużenie na stałe o miesiąc, tj. do 15 czerwca. W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował, że kwestia ta była przedmiotem szczegółowych analiz, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających ...
więcej

01-02-2019

Aktualności

Rolniczki motorem innowacji - II edycja konkursu

Małopolska Izba Rolnicza ogłasza II edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pod nazwą: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.   Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynik...
więcej

Licznik odwiedzin: 865130