23-01-2020

Aktualności

Wojewódzka Konferencja dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza osoby zainteresowane problematyką na Wojewódzką Konferencję dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w siedzibie MODR w Karniowicach. Program Konferencji w załączniku.     źródło: MODR ...
więcej

20-01-2020

Interwencje

Jak jednoznacznie określić datę wystąpienia suszy

17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-PIB. Terminy ogłaszania przez Instytut wystąpienia suszy często nie pokrywają się z datą obowiązkowego ubezpieczenia uprawy (ryzyko suszy – ostateczny termin, w którym możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia, upływa 31 maja w rok...
więcej


20-01-2020

Interwencje

Samorząd rolniczy oczekuje rozwiązania problemu odpadów foliowych

9 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra klimatu wnioskując o rozwiązanie problemu odbioru odpadów foliowych powstających w produkcji rolniczej. Obecnie firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać i prawdopodobnie bezskuteczne też będą działania gmin w zakresie programu zbierającego odpady foliowe. ...
więcej

17-01-2020

Interwencje

W sprawie natychmiastowej spłaty gruntów zakupionych od KOWR

9 stycznia 2020 r., realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie gruntów rolnych zakupionych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez właściciela bez potrzeby natychmiastowej sp...
więcej

17-01-2020

Interwencje

Potrzebna aktualizacja metodyk IP

W związku z wycofaniem przez Komisję Europejską szeregu substancji czynnych, których stosowanie musi być zakończone w określonych terminach w 2020 roku Zarząd KRIR wystąpił 9 stycznia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o pilną aktualizację metodyk integrowanej ochrony roślin oraz przeprowadzenie akcji in...
więcej

17-01-2020

Aktualności

Wycofanie chloropiryfosu oraz chloropiryfosu metylu

Z dniem 16 stycznia 2020 r. wchodzą w życie rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) nr 2020/18 oraz 2020/17, których skutkiem jest wycofanie chloropiryfosu i chloropiryfosu metylu. Insektycydy zawierające te substancje czynne mogą być w handlu do 1 kwietnia 2020 r., natomiast ostateczny termin stosowania upływa w dniu 16 k...
więcej

17-01-2020

Interwencje

Interwencja w sprawie przyznawania dopłat rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne

2 grudnia 2019 r. podczas drugiego posiedzenia VI kadencji KRIR przyjęto wniosek w sprawie jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne i zobowiązano Zarząd KRIR do podjęcia działań w celu powiązania dopłat obszarowych z faktycznie wykonywaną działalnością rolniczą. Obecnie ...
więcej

17-01-2020

Interwencje

Realizacja wniosków RP MIR w Tarnowie

Podczas posiedzenia RP MIR w Tarnowie w dniu 23 września 2019 r., członkowie Rady podjęli ►wnioski, które Zarząd MIR przekazał do dalszej realizacji do KRIR. 11 grudnia 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do MRiRW z postulatem o wpisanie fasoli wiel...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1124231