22-04-2024

Aktualności

Zmiany w aplikacji eWniosekPlus w zakresie normy GAEC8 na rok 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w związku z planowanym zniesieniem od 2024 roku warunku spełnienia normy GAEC8 w zakresie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku. Mając na uwadze powyższe ARiMR informuje, iż został wyłączony i nie wyświetla się błąd o braku deklaracji 4% na potrzeby realizacji normy GAEC8 podczas obsługi wniosku. Przedmiotowa sytuacja nie jest związana z błędną obsługą w aplikacji eWniosekPlus ale pracami dostosowawczymi. Jednocześnie podkreślić należy, że dl...
więcej

19-04-2024

Aktualności

Zmiany w aplikacji eWniosekPlus w zakresie normy GAEC 8 na rok 2024

MRiRW poinformowało, że w związku z planowanym zniesieniem od 2024 roku warunku spełnienia normy GAEC 8 w zakresie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do wskazanej zmiany. Pojawiający się w trakcie wypełniania wniosku błąd o braku deklaracji 4% na potrzeby realizacji normy GAEC 8 nie uniemożliwia jednak wysłania wniosku o przyznanie płatności na rok 2024. W związku z powyższym, ważne jest, aby rolnicy nie odstępowali od wysłania wniosku, jeżeli pojawi się taki błąd, ponieważ nie b...
więcej


18-04-2024

Aktualności

Platforma Sygnalizacji Agrofagów - portal wspomagający pracę rolnikow

Przypominamy, że na portalu internetowym "Platforma Sygnalizacji Agrofagów" (►www.agrofagi.com.pl) można znaleźć wiele cennych informacji wspomagających przestrzeganie wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych. Najważniejszą funkcją Platformy Sygnalizacji Agrofagów" jest możliwość publi...
więcej

18-04-2024

Aktualności

Resort rolnictwa nie planuje konsolidacji inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności

W odpowiedzi na ►wystąpienie Zarządu KRIR z dn. 20.03.2024 r. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, o połączenie inspekcji odpowiedzialnych za jakość żywności i utworzenie jednej sprawnie działającej instytucji podległej ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, minister Czesław Siekierski, ►w piśmie z dn.16.04.2024 r., pr...
więcej

17-04-2024

Aktualności

Projektowane stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku. Do wyliczeń przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny, kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt....
więcej

17-04-2024

Interwencje

Kolejne wyjaśnienia MRiRW sprawie szacowania szkód suszowych

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu KRIR w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piśmie z dn. 08.04.2024 r., poinformowało, że prawidłowość działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” potwierdzają wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych...
więcej

16-04-2024

Projekty aktów prawnych

Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Na stronie internetowej ►Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wraz z uzasadnieniem i OSR (UD37 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów). W projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie katalogu upraw, do których stosowane b...
więcej

16-04-2024

Aktualności

Fundusz Ochrony Rolnictwa - obowiązek złożenia deklaracji

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 26 kwietnia 2024 r. mija termin na złożenie kwartalnych deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Deklaracje należy złożyć do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu bezpośrednio, ...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2480458