25-05-2020

Interwencje

MRiRW: nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy formule de minimis

W odpowiedzi na pisma KRIR (z dn. ►13.05.2020 r. i ►19.05.2020 r.), m.in. w sprawie zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych, resort rolnictwa poinformował (►pismo z dn. 22.05.2020 r.), że mając na względzie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. regulującego m.in. warunki udzielania pomocy publicznej na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej oraz fakt, że producenci rolni nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w gospodarstwie rolnym, nie ma obecnie możliwo...
więcej

25-05-2020

Interwencje

Rolnik nie zapłaci za testy dla pracowników sezonowych

Minister rolnictwa poinformował (►informacja na www.gov.pl z dn.22.05.2020 r.), że za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa. W tej sprawie, 13.05.2020 r., Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa wnosząc o pilne zdjęcie z rolników obowiązku pokrywania kosztów przeprowadzenia tego testu, oraz zmianę procedur odbywania kwarantanny. Źródło: KRIR ►Rolnik nie może ponosić kosztów testów u pracowników sezonowych, 15-05-2020 ...
więcej


25-05-2020

Interwencje

Prezydent analizuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

W związku z ►pismem KRIR w sprawie potrzeby zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę – Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że obecnie trwa szczegółowa analiza takiej koncepcji. W ty...
więcej

25-05-2020

Aktualności

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesant...
więcej

22-05-2020

Interwencje

W sprawie strategii Od pola do stołu

22 maja 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przeanalizowanie skutków przyjętej przez Komisję Europejską strategii "Od pola do stołu", oraz ochronę konkurencyjności polskiego rolnictwa wobec ww. strategii. Komisja Europejska w dniu 20 maja 2020 r. przyjęła dwie strateg...
więcej

22-05-2020

Interwencje

Uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia ws. elektronicznego systemu szacowania szkód

W związku przekazaniem do opiniowania ►projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 21.05.2020 r. (►KRIR/JM/518/2020) Zarząd KRIR przekazał następujące uwagi samor...
więcej

22-05-2020

Aktualności

Strategia Farm to Fork

Komisja Europejska opublikowała 20 maja 2020 r. Strategię "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (F2F). Dokument jest kluczowym elementem europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska (European Green Deal). Celem strategii jest całościowa zmiana podej...
więcej

22-05-2020

Aktualności

Informacja dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ub...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221227