22-10-2021

Interwencje

Interwencja ws. płatności dobrostanowej do krów

W dniu 15.10 2021 r. otrzymaliśmy pismo od rolnika z gminy Nowy Targ - dotyczące tegorocznej płatności do wypasu krów mlecznych - z prośbą o interwencję:   "Spośród 10 utrzymywanych krów mlecznych system uwzględnił jedynie 7 sztuk, które w portalu IRZplus jako typ użytkowy mają określenie: mleczny. Pozostałe 3 mają wpisany typ: kombinowany. Według tegorocznej interpretacji ARiMR, mimo że całe stado jest użytkowane jako mleczne, dopłata nie zostanie wypłacona do sztuk "kombinowanych". Podobno był określony termin na zmianę typu użytkowego, niestety nie miałem ani ja ani żaden ze znanych mi rolników wiedzy w tym ...
więcej

22-10-2021

Interwencje

Odpowiedź MRiRW ws. uruchomienia rządowej pomocy dla poszkodowanych gospodarstw w woj. lubelskim

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej o uruchomienie rządowej pomocy dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. trąby powietrzne, grad, deszcz nawalny na terenie gminy Kłoczew i gminy Krzywdy w województwie lubelskim (►pismo z dn. 17.08.2021 r.), MRiRW, w ►piśmie z dn. 18.10.2021 r. przekazało poniższe informacje. "(...) W ramach poddziałania 5.2. „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na ...
więcej


22-10-2021

Interwencje

MS w sprawie przekazywania obwieszczeń o licytacji gruntów rolnych do wojewódzkich izb rolniczych

W odpowiedzi na postulat KRIR dot. wprowadzenia przepisu zobowiązującego komorników sądowych oraz organy egzekucyjne w administracji do przekazywania obwieszczeń o licytacji gruntów rolnych również do właściwych miejscowo wojewódzkich izb rolniczych (►pismo z dn. 21.09.2021 r.), resort sprawiedliwości (►w pi...
więcej

22-10-2021

Aktualności

Propozycja badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie na rok 2022

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie zaprasza do współpracy w zakresie ochrony środowiska. Gleba jest ważnym elementem środowiska przyrodniczego, w którym przebiega wzrost i rozwój roślin stanowiących pokarm dla ludzi i paszę dla zwierząt. Produkcja rolnicza coraz częściej postrzegana jest w formie zagroże...
więcej

21-10-2021

Aktualności

Konferencja - Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów

GUS zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 26 października 2021 r. o godzinie 12:00. Celem konferencji jest omówienie pierwszej tury danych wynikowych PSR 2020 udostępnionych do poziomu powiatów w Banku Danych Lokalnych (BDL). BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społ...
więcej

21-10-2021

Aktualności

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line. ►Link do testu ►Regulamin konkursu ►Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   Źr&...
więcej

21-10-2021

Aktualności

Można już składać wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, ma...
więcej

21-10-2021

Aktualności

Pomoc na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu - zmiana w PROW 2014-2020

18 października 2021 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska&...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1573063