06-12-2019

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia ws. warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag do projektu w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.   ...
więcej

06-12-2019

Interwencje

Stanowisko ministra rolnictwa w sprawie powołania niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych

W odpowiedzi na ►wniosek samorządu rolniczego w sprawie powołania niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych, minister rolnictwa przekazał swoje stanowisko w tej sprawie (►pismo z dnia 29.11.2019 r.): (...) Powszechnie obowiązujące przepisy prawne nie regulują kwestii systemu odwoławczego od uzyskiwanych wyników badań. W związku z tym, nie zostały określone również zasady pobierania próbek odwoławczych czy wskazania laboratoriów, które przeprowadzałyby badania odwoławcze. Dlatego też, oprócz zapisania warunków zgodnie z przepisami art. 125, art. 127, art. 148 ust. 2 oraz art....
więcej


06-12-2019

Aktualności

MRiRW konsultuje przepisy określające zasady dobrowolnego znakowania informacją Produkt polski

W dniu 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016, poz. 2007) określające zasady dobrowolnego znakowania informacją "Produkt polski". Przepisy ustawy odnoszą się do artykułów rolno-spożywczych zde...
więcej

05-12-2019

Interwencje

Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek samorządu rolniczego ws. zmiany metod wyznaczania ONW

W odpowiedzi na ►pismo Zarządu KRIR z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wniosku z I posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji o zmianę metod wyznaczania ONW i ich zasięgu, aby na słabych glebach nie uwzględniać intensywności produkcji zwierzęcej, otrzymaliśmy ►pismo z MRiRW z dnia 29 listopada 2019 r., w któ...
więcej

05-12-2019

Aktualności

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017-2018

Informujemy, że ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018”. Jest to już dziewiąta publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego. W „Raporcie” znajdują się dane statystycz...
więcej

04-12-2019

Aktualności

Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

W związku z wejściem w życie od dnia 14 grudnia 2019 r. ►nowego prawa w zakresie zdrowia roślin, zaktualizowany został wzór wniosku o wpis i aktualizację wpisu do: urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szk&oac...
więcej

04-12-2019

Aktualności

7 grudnia placówki ARiMR będą otwarte

W najbliższą sobotę 7 grudnia, wszystkie biura powiatowe oraz oddziały regionalne ARiMR będą czynne w normalnych godzinach urzędowania, czyli od 7:30 do 15:30. Agencja zaprasza więc wszystkich rolników, którzy planują złożyć wniosek o pomoc, czy też załatwić inną sprawę w ARiMR. Źródło: ARiMR   ...
więcej

03-12-2019

Aktualności

II Posiedzenie KRIR VI kadencji

2 grudnia 2019 r. w Parzniewie miało miejsce II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. W spotkaniu gościnnie uczestniczyli również: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii - Bogdan Konopka, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Krzysztof M...
więcej

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1087654