16-07-2018

Aktualności

Derogacja w zakresie zazielenienia - susza

Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia. Susza jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz. Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produ...
więcej

13-07-2018

Aktualności

Wyjazd szkoleniowy rolników z Podhala

W dniu 3 lipca br. członkowie tatrzańskiej i nowotarskiej rady powiatowej MIR oraz rolnicy z tych powiatów uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym do powiatu wadowickiego. Rolnicy z Podhala zwiedzili m.in. gospodarstwo rolne Państwa Smolarz w Przeciszowie, którzy prowadzą dodatkową działalność w ramach RHD; oraz zapoznali się z działalnością Inkubatora Przedsiębiorczości w Bugaju Zakrzowskim.  „Rolniczy Handel Detaliczny, którym się zajęłam okazuje się być strzałem w dziesiątkę i rozwiązaniem moich problemów. Z jednej strony mały areał, aby utrzymać się z produkcji roślinnej, a z drugiej zbyt mała ilość produkcji zwie...
więcej


13-07-2018

Wydarzenia

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - szkolenie w Tarnowskim biurze MIR

W dniach 10 i 11 lipca br. w biurze MIR w Tarnowie odbyło się szkolenie pn. "Zasady Wzajemnej Zgodności - cross compliance". Omawiane zagadnienia dotyczyły Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie: ochrony środowiska (ochrony wód, gruntów rolnych, powietrza i krajobrazu), infrastruktury obszarów wiejskich, z...
więcej

12-07-2018

Analizy miesięczne

Informacja biura MIR - czerwiec 2018

Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwencji izbowych, aktualnych informacji branżow...
więcej

12-07-2018

Aktualności

Czasowe zezwolenie na zastosowanie zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów

Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił 9 lipca br. na czasowe - na okres do 120 dni - wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Środki te będą mogły być stosowane w sposób ograniczony i kontrolowany w u...
więcej

11-07-2018

Aktualności

Nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa lubuskiego, region Zielonej Góry

  Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa lubuskiego, region Zielonej Góry Celem wyjazdu  studyjnego: „Dobre praktyki  w uprawie  winorośli i produkcji wina” jest poznanie dobrych praktyk  i technik winifikacji  stosowanych ...
więcej

10-07-2018

Interwencje

Resort rolnictwa w kwestii rozszerzenia zakresu definicji pomocnika rolnika

26 czerwca 2018 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika. Zmiana ustawy, która wprowadziła pojęcie pomocnika rolnika, w dużej mierze pomogła w rozwią...
więcej

10-07-2018

Aktualności

Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w 2016 r.* zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną chloropiryfos.   Zgodnie z aktualnie obowiązującym rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu ...
więcej

Licznik odwiedzin: 744435