MRiRW: będzie kampania informacyjna nt. nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich


W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR (►pismo z dn. 05.08.2022 r.) w sprawie braku informacji o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2023 roku, MRiRW (w ►piśmie z dn. 05.09.2022 r.) pionformowało, że od 2023 r. wsparcie będzie przyznawane zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027, zatwierdzonym przez Komisję Europejską w dniu 31 sierpnia 2022 r. decyzją wykonawczą nr C(2022)6018 final.

Wydanie ww. decyzji umożliwiło otwarcie kolejnego etapu prac nad wdrożeniem reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego w najbliższym czasie do konsultacji publicznych skierowane zostaną projekty aktów prawnych określających szczegółowe zasady przyznawania wsparcia na lata 2023-2027. Obecnie trwają również zaawansowane prace nad przygotowaniem broszury informacyjnej. Ponadto, Ministerstwo planuje przeprowadzenie, we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szerokiej kampanii informacyjnej dla rolników.

Jak wskazano w piśmie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozumie potrzeby rolników związane z dostępem do informacji o zasadach przyznawania wsparcia od najbliższej kampanii. Zapewniono też, że w trwających pracach dążono do jak najszybszego uzgodnienia treści Planu Strategicznego z Komisją Europejską. W efekcie podjętych działań Polska jest w pierwszej grupie państw członkowskich UE, które mają wydaną decyzję zatwierdzającą.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2399897