Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiej Izby Rolniczej


Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: mir@mir.krakow.pl
www.mir.krakow.pl
NIP 676-19-72-228
REGON 351310527

powrót do Strona główna BIP MIR


« « « « ♦ » » » »

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybieranych na okres 4-letniej kadencji spośród członków Walnego Zgromadzenia, na jego pierwszym posiedzeniu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) kontrola działalności finansowej Izby,
3) kontrola merytorycznej działalności rad powiatowych,
4) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wnioskówwraz z uzasadnieniem oodwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków,
5) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.


KOMISJA REWIZYJNA
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
VI kadencji (2019-2023)


Marek Chudoba - Przewodniczący Komisji
—————————

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Jolanta Ciochoń
—————————

Wacław Drożdż
—————————

Jan Książek
—————————

Wojciech Procner
—————————


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1573074