Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - 1 czerwca - 10 lipca 2017


W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 5 czerwca 2017 r., dostępnego na stronie: https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2017 r.
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 26 czerwca 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 27 czerwca – 10 lipca 2017 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny dniach 25 – 31 maja w godzinach 8-15 oraz w dniach 1 czerwca – 10 lipca w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

Źródło: GUS 


 

Licznik odwiedzin: 703754