Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich

Głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby rozwoju regionalnej twórczości artystycznej uczestników warsztatów, poprzez poznawanie sztuki i techniki malowania na tkaninie. Podczas sześciu 1-dniowych zajęć warsztatowych dla 90 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, wadowickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego, zostanie przekazana przez instruktora artystę-plastyka wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie sztuki malowania na tkaninie.
Panie uczestniczące w warsztatach zdobędą umiejętności malowania na tkaninie i samodzielnego wykonania niepowtarzalnej chusty regionalnej, która jest niezastąpionym elementem stroju regionalnego. Operacja przyczyni się też do zwiększenia świadomości uczestników warsztatów w kwestii możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów poprzez działalność artystyczną polegającą na malowaniu na tkaninie. Wymiana doświadczeń i integracja pomiędzy uczestnikami będzie okazją do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja przyczyni się też do pielęgnowania tradycji ludowych jakim było malowanie chust i przekazywania tych umiejętności pozostałym członkiniom KGW.

Partnerzy projektu:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

►Chusty malowane... - zapraszamy KGW z powiatu tatrzańskiego do udziału w warsztatach, 15-07-2021

►Chusty malowane... - zapraszamy KGW z powiatu nowotarskiego do udziału w warsztatach, 20-07-2021

►Chusty malowane... - zapraszamy KGW z powiatu wadowickiego do udziału w warsztatach, 23-07-2021

►Zapraszamy KGW z pow. nowosądeckiego do udziału w warsztatach w ramach projektu KSOW 2021 pt. Chusty malowane... 05-08-2021

►Zapraszamy KGW z pow. limanowskiego do udziału w warsztatach w ramach projektu KSOW 2021 pt. Chusty malowane...03-08-2021

►Zapraszamy KGW z pow. gorlickiego do udziału w warsztatach w ramach projektu KSOW 2021 pt. Chusty malowane...06-08-2021

►Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla KGW z powiatu tatrzańskiego, 17-08-2021

►Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla KGW z powiatu nowotarskiego, 19-08-2021

►Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla KGW z powiatu wadowickiego, 25-08-2021

►Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla KGW z powiatu limanowskiego, 30-08-2021

►Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla KGW z powiatu nowosądeckiego, 02-09-2021

►Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla KGW z powiatu gorlickiego, 06-09-2021
 

 

 

 

 

 

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764215