POLGRA-PREMIERY 2018 - rozpocznij sezon rolniczy w Poznaniu


Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY obędą się w dniach 18-21 stycznia 2018 roku.

Wzorem lat ubiegłych Targi podzielone będą na technikę, hodowlę i uprawę, trzy najważniejsze sektory w rolnictwie, wokół których powstanie ekspozycja wystawiennicza. Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY to doskonały czas na biznes. Uczestnicy Targów zobaczą setki NOWYCH pozycji asortymentowych z kategorii maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych, nawozów, nasion, środków ochrony roślin, pasz czy dodatków paszowych. Wśród wystawców nie zabraknie też wyposażenia serwisów maszyn rolniczych, sprzętu zootechnicznego i weterynaryjnego. Ekspozycję wzbogacą przedstawiciele prasy branżowej oraz najważniejszych w branży rolniczej związków i stowarzyszeń.

Wiedza i praktyka

Dopełnieniem Targów POLAGRA-PREMIERY będzie bogaty program merytoryczny, podczas którego przedstawiciele branży rolniczej będą mogli poszerzyć wiedzę i kwalifikację. Bogaty panel merytoryczny składający się z cyklu konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów będzie bardzo dobrym miejscem do bezpośrednich rozmów biznesowych i nawiązania nowych kontaktów. Skrupulatnie dobrany do potrzeb branży program merytoryczny umożliwi zapoznanie się z nowymi trendami w poszczególnych sektorach rolniczych, regulacjami czy zmianami zachodzącymi w przepisach. Osoby poszukujące porad na temat nowych inwestycji również będę usatysfakcjonowane.

„Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”

Zarząd KRIR uprzejmie zaprasza do udziału w Konferencji „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju” która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2018 r. o godzinie 13.30 w Sali wykładowej w pawilonie nr 4 MTP

Polskie rolnictwo kryje w sobie olbrzymi potencjał. Jego rozwój zależy jednak od wielu działań, które zostaną podjęte w kolejnych latach. Właśnie tej tematyce zostanie poświęcona konferencja organizowana przez Krajową Radę Izb Rolnych, która odbędzie się drugiego dnia Targów POLAGRA-PREMIERY pt. „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”. Merytoryczny program konferencji skupi się na dwóch niezwykle ważnych dla przyszłości polskiego sektora rolno-spożywczego kwestiach, tj.:

  • aktualnym stanie i perspektywach dalszego rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
  • nabierającej coraz silniejszej dynamiki dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Głównym celem konferencji będzie zatem przedstawienie głównych problemów i wyzwań rozwojowych stojących przed polskim sektorem rolno-żywnościowym w gwałtownie zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych i globalnym otoczeniu oraz zaprezentowanie głównych nurtów trwającej już kilka lat dyskusji nad pożądanymi kierunkami zmian WPR na kolejny okres programowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu Komisji Europejskiej z 29 listopada 2017 roku oraz kalendarzem dalszych prac.

Program:

13.30-13.40 Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz
13.40-14.10 Polski sektor rolno-żywnościowy – stan i przyszłe potrzeby rozwojowe – Prof. dr hab. Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
14.10-14.40 Potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku – główne wątki dyskusji - dr Mirosław Drygas Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
14.40-15.50 Dyskusja
15.50 – 16.00 Podsumowanie - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz

Zapraszamy również do odwiedzin stoiska KRIR i Wielkopolskiej Izby Rolniczej również w pawilonie nr 4, stoisko nr 40.

Bezpłatne bilety wstępu na POLAGRA-PREMIERY

Właściciele gospodarstw i gruntów rolnych oraz hodowcy planujący przyjazd do Poznania mogą skorzystać z bezpłatnych biletów wstępu dostępnych po rejestracji on-line na mtp24.pl. Organizatorzy przewidują również korzystne dofinasowanie przejazdu dla grup zorganizowanych. Grupę liczącą minimum 15 osób należy zgłosić najdalej do 15 stycznia 2018 roku. ►Zgłoś grupę 

Ekspozycja Targów POLAGRA-PREMIERY zajmie ponad 50.000 mkw powierzchni. W zwiedzaniu tak potężnej wystawcy z pewnością pomoże specjalnie przygotowany na tę okazję „Katalog dla zwiedzających”, który dostępny będzie już wktórce.

Więcej informacji na ►www.polagra-premiery.pl 

Licznik odwiedzin: 716236