Straty w rolnictwie spowodowane zjawiskami katastroficznymi


Zjawiska katastroficzne powodujące znaczne szkody w rolnictwie zaczynają być już zwyczajowo „normalne” co roku.
Poniżej pismo Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Pana Jacka Gołdy przedstawiające aktualne dane liczbowe dot. w/w problemu:
Pismo z Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW w Krakowie
Małopolska Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego aby na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) uruchomił program pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.
Zwyczajowo Małopolska Izba Rolnicza udziela pomocy najbardziej poszkodowanym w wyniku zjawisk katastroficznych, w formie przede wszystkim pomocy paszowej. Solidarność środowiska rolniczego jak zwykle w takich sytuacjach nie zawodzi. Ze względu jednak na szczupłość budżetu Izby nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Na dzień dzisiejszy udzielenie dodatkowego wsparcia, poza możliwością uzyskania kredytu preferencyjnego, jest niezbędne do odtworzenia utraconej produkcji rolnej, szczególnie w sytuacji gospodarstw uzyskujących dochody tylko z produkcji rolnej.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296584