Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2023 r. - działalność OKW - procedury i dokumenty do pobrania


»»»«««

POWOŁANIE OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

►Uchwała nr 10/Z/2023/VI Zarządu MIR z dnia 14 lipca 2023 r. - zgłaszanie kandydatów do OKW

►Zgłoszenie kandydata (►docx►pdf)

►Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania (►docx►pdf
►Oświadczenie do celów podatkowych (►docx; ►pdf)
►Lista ryczałtowego zwrotu kosztów podróży dla członków komisji okręgowej (►docx; ►pdf)

»»»«««

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

►wzór spisu wyborców - osób fizycznych (►docx; ►pdf)
►wzór spisu wyborców - osób prawnych (►docx; ►pdf)

►instrukcja sporządzania spisu (►pdf)

► Wzór pisma do urzędu skarbowego (docx)

►Skan pisma Ministerstwa Finansów nr DPP10.8022.27.2019 z dnia 24.06.2019 r. (pdf) dot. stanowiska MF ws. ujawnienia przez naczelników urzędów skarbowych informacji stanowiącej tajemnicę skarbową.

►OBWIESZCZENIE OKW - wyłożenie do wglądu spisu uprawnionych (►docx; ►pdf)

»»««

PIERWSZE POSIEDZENIE OKW

►REGULAMIN OKW (pdf)

►Zaproszenie na I posiedzenie OKW (►pdf)
►Uchwały nr 1, 2 i 3 - wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza OKW  (►docx►pdf)
►Uchwała nr 4 - sklad i siedziba OKW (►docx; ►pdf)
►Uchwała nr 5 - upoważnienie pełnomocnika MIR (►docx; ►pdf)
►Protokół z I posiedzenia OKW (►docx►pdf)
►OBWIESZCZENIE - powołanie składu i siedziba OKW (►docx; ►pdf)

►OBWIESZCZENIE OKW - wyłożenie do wglądu spisu uprawnionych (►docx; ►pdf)

»»««

DOKUMENTY KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MIR

►Zgłoszenie kandydata (►docx►pdf)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx►pdf)
►Oświadczenia kandydata (►docx►pdf)
►Lista poparcia kandydata (►docx►pdf)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx►pdf)
►Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (►pdf)

►Protokół rejestracji kandydata do RP MIR (►docx►pdf)

►Wybory do izb rolniczych 2023: informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych MIR, 01-06-2023 

 

»»««

DRUGIE POSIEDZENIE OKW


►Uchwała - przedłużenie terminu (►docx►pdf)
►Protokół z II posiedzenia OKW (►docx; ►pdf)
►OBWIESZCZENIE - przedłużenie terminu (►docx; ►pdf)
►Uchwała - uznanie zarejestrowanych kandydatów (►docx; ►pdf)
►OBWIESZCZENIE - obsadzenie mandatów (►docx; ►pdf)
►Uchwała - lista kandydatów do RP MIR - druk kart (►docx; ►pdf)
►OBWIESZCZENIE - lista kandydatów do RP MIR (►docx; ►pdf)

»»««

TRZECIE POSIEDZENIE OKW

►Protokół rejestracji kandydata do RP MIR - II termin (►docx; ►pdf)
►Uchwała - uznanie zarejestrowanych kandydatów - II termin (►docx; ►pdf)
►OBWIESZCZENIE - obsadzenie mandatów - II termin (►docx; ►pdf)
►Uchwała - lista kandydatów do RP MIR - druk kart (►docx; ►pdf)
►OBWIESZCZENIE - lista kandydatów do RP MIR (►docx; ►pdf)

►Uchwała - brak kandydatów do RP MIR w II terminie (►docx; ►pdf)

►Protokół z III posiedzenia OKW - brak kandydatów do RP MIR w II terminie (►docx; ►pdf)

►OBWIESZCZENIE - brak kandydatów do RP MIR w II terminie (►docx; ►pdf)

►Protokół z III posiedzenia OKW (►docx; ►pdf)

»»««

WYBORY DO RP MIR - 24 WRZEŚNIA 2023 r.

►Protokół wyników głosowania i wyników wyborów (►docx; ►pdf)

»»»«««


Powiązane wpisy zamieszczone na stronie internetowej MIR:

►Informacje o wyborach do izb rolniczych w 2023 r., 15-05-2023 
►Nabór kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR, 15-05-2023 
►Skład WKW do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia MIR na kadencję 2023-2027, 29-05-2023 
►Wybory do izb rolniczych 2023: informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych MIR, 01-06-2023 
►Wybory do izb rolniczych: I posiedzenie WKW MIR, 05-06-2023 
►Wzór pisma do US ws. wykazu płatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, 14-07-2023 

►Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2023 r. - działalność OKW - procedury i dokumenty do pobrania, 17-07-2023 
►Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2023 r. - działalność WKW - procedury i dokumenty do pobrania, 17-07-2023 
►Nabór kandydatów do pracy w Okręgowych Komisjach Wyborczych, 17-07-2023  


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2465468