Wyjazd studyjny do Francji


W dniach 24 - 28 czerwca br. 20-osobowa grupa rolników oraz towarzyszących im doradców rolnych i przedstawicieli ugrupowań politycznych, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Francji, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji i pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W czasie 5-cio dniowego wyjazdu zrealizowano poszczególne merytoryczne punkty programu (zgodnie z ►harmonogram wyjazdu), stanowiące cele szczegółowe operacji, których podstawowym zamierzeniem było zapoznanie uczestników wyjazdu z przepisami i zasadami warunkującymi sprzedaż żywności przez francuskich rolników, oraz z funkcjonującymi we Francji formami takiej działalności. 

► 25.06.2018 r. w Izbie Rolniczej Regionu Owernia-Rodan-Alpy w Lyonie odbyło się seminarium z udziałem francuskiego eksperta w dziedzinie sprzedaży żywności przez rolników. Prelegentka, Anne-Marie SCHMUTZ-POUSSINEAU omówiła zagadnienia związane z obowiązującymi we Francji przepisami w zakresie wymogów sanitarnych, przepisów podatkowych oraz marketingu oferowanych produktów. Określiła też rolę izb rolniczych w aktywizacji krótkich łańcuchów dostaw.

⇒ Prezentacja pt. „Panorama des circuits courts en France” / „Przegląd krótkich łańcuchów dostaw we Francji” (pdf) – wersja przetłumaczona. 

► 25.06.2018 r. i 26.06.2018 r. grupa z Małopolski odwiedziła 2 gospodarstwa rolne (GAEC des deux Vallées i Le verger fleuri), które wprowadzają na lokalny rynek żywność wytworzoną z własnych surowców (przetworzone produkty roślinne i zwierzęce). Każde z odwiedzanych gospodarstw oprócz produkcji rolnej prowadziło dodatkową działalność – jedno agroturystyczną, drugie edukacyjną. Podczas wizyt właściciele gospodarstw prezentowali swoje gospodarstwa i zakres działalności, w tym również praktykowane formy prowadzonej sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Uczestnicy wyjazdu degustowali też produkty wytwarzane w odwiedzanych gospodarstwach.

► 25.06.2018 r. spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie, Gilbertem GUIGNAND, podczas którego omówiono różnice pomiędzy obowiązującymi we Francji i w Polsce przepisami regulującymi zasady sprzedaży żywności przez rolników, dyskutowano na temat działań wspierających tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w branży rolno-spożywczej, ale również o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE.

► 26.06.2018 r. wizyta w zbiorowym punkcie sprzedaży oraz spotkanie z francuskimi rolnikami sprzedającymi tam swoje produkty. Podczas tej wizyty grupie towarzyszyła Marie Pierre COUALLIER, specjalista Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie, która omówiła zasady funkcjonowania zbiorowych punktów sprzedaży we Francji. W czasie tego spotkania dyskutowano też o najważniejszych problemach towarzyszących realizacji krótkich łańcuchów dostaw w ramach zbiorowych punktów sprzedaży (etyka producentów, konieczność stałych dostaw, konieczność korzystania z kredytów). 

⇒ Prezentacja pt. „Les Points de vente collectifs” / „Punkty sprzedaży zbiorowej” (pdf) - wersja przetłumaczona.

►27.06.2018 r. zwiedzanie targu Croix Rousse w Lyonie, na którym swoje produkty wystawia 100 – 200 producentów m.in. serów, wędlin, warzyw, owoców. 

► 28.06.2018 r. zwiedzanie targu Les Halles de Lyon im. P. Bocuse’a nazywanego "brzuchem Lyonu".

Zgodnie z założeniami operacja wpłynie na rozwój obszarów wiejskich w dalszej perspektywie czasowej, prowadząc do zwiększenia zainteresowania wśród drobnych rolników podejmowaniem dodatkowej działalności i włączenie się w rozwój lokalnych systemów dystrybucji żywności. Zwiększenie aktywności rolników w tym zakresie wpłynie bezpośrednio na dywersyfikację, a tym samym zwiększenie dochodów małych gospodarstw rolnych (szczególnie licznych w Małopolsce). 

Uczestnicy wysoko ocenili zarówno merytoryczną jak i organizacyjną stronę wyjazdu. Wśród odniesionych korzyści najwięcej osób wyszczególniło: wzajemną wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami; poznanie nowych, ciekawych rozwiązań i praktyk w zakresie krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży żywności przez rolników na lokalnym rynku; nawiązanie ciekawych kontaktów. Większość uczestników uznała, że wyjazd zachęcił ich do podjęcia/rozwijania działalności w ramach przetwarzania żywności i jej sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego (podsumowanie ankiet ewaluacyjnych w załączeniu).
Małopolska Izba Rolnicza będzie w dalszym ciągu, konsekwentnie wnioskować do organów władzy państwowej o wprowadzenie kolejnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych sprzyjających tworzeniu systemów krótkich łańcuchów dostaw i rozwojowi lokalnych rynków rolno-spożywczych. Izbowe propozycje w tym zakresie to: 

  • a) uznanie tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności rolniczej;
  • b) zwiększenie możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych;
  • c) zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 40 tys. zł. 

Uczestniczący w wyjeździe przedstawiciele ugrupowań politycznych zobowiązali się do lobbowania na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na zasadach obowiązujących we Francji, przede wszystkim wśród parlamentarzystów reprezentujących największe obozy polityczne, ale również na otwartym forum społeczno-politycznym.

J. Kałmuk, MIR


►"Na zachodzie bez zmian" - H. Dankowiakowski - relacja z wyjazdu opublikowana w Informatorze MIR nr 51(58) Jesień 2018

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2540288